Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

I studiosamtalet presenterade ABGSC:s retailanalytiker Fredrik Ivarsson sin syn på retailsektorn och vilka trender som ger stöd åt sektorn i år. I avsnittet nedan lyfter han fram sina favoritaktier inom retailsektorn just nu. Se sammanfattning av aktiecasen nedan.

Hennes & Mauritz (Köp) – Vinståterhämtningen tar fart

 • Aktien förra årets vinnare men har rekylerat ned cirka 20 procent i år
  • Något mjukare Q4-rapport…
  • ….men beskedet om ny vd troligen den största orsaken till rekylen. Vd-byte har skapat viss osäkerhet
 • Försäljningstillväxten historiskt slagig men förbättras framöver
 • Vinståterhämtningen på rätt spår
  • Lägre kostnader för insatsvaror samt kostnadsbesparingar förväntas lyfta marginalen till 8 procent år 2024 jämfört med 5,7 procent år 2023
 • Vinsten per aktie förväntas öka med 75 procent i år (justerad vinst, jämfört med 2023)
 • Aktien värderas till P/E-tal 18x vår prognos för 2024
  • Cirka 15 procent rabatt vs historiska multiplar
 • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 175 SEK

Rugvista (Köp) – Förstahandsvalet bland e-handelsbolagen

 • Renodlat e-handelsbolag med mattförsäljning i ett 40-tal länder
 • Transformering från produktspecialist till fullfjädrad e-handlare
 • Stark historik av lönsam tillväxt och hög kassagenerering sedan starten 2005
 • Genomsnittlig orderstorlek på 2 500 SEK och hög bruttomarginal (>60 procent) möjliggör betydande investeringar i marknadsföring
 • Ny e-handelsplattform förbättrar konverteringsgraden och organisk prestanda
 • Hög årlig förväntad genomsnittlig tillväxt för perioden 2023-2026
  • Försäljningstillväxt cirka ~10 procent per år
  • Tillväxt rörelseresultat (EBIT) >20 procent per år
 • Stark balansräkning med en nettokassa på över 100 miljoner SEK
 • Mycket attraktiv värdering
  • Värderas till EV/EBIT 9-7x vår prognos för 2024 respektive 2025
 • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 80 SEK

Viktig information

Denna film är producerad av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår i denna film är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Informationen är inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

I filmen nämns följande finansiella instrument, som omfattas av redan publicerade investeringsrekommendationer:

Hennes & Mauritz investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 14 mars 2024 05:57 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.

Rugvistas investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 16 February 2024 08:34 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.