Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

I ett studiosamtal med Fredrik Stensved ger han insikter om skuldsättningen inom sektorn och nämner att det har kommit ner, särskilt för de nyare förvärvsbolagen. Han ger även en övergripande bild av sektorn, där värderingarna är höga och tillväxten saktar ner. I del två redogör Karl om vilka aktier man ska äga i sektorn.

Sdiptech KÖP

  • Lorem ipsum
  • Lorem ipsum
  • Lorem ipsum

Indutrade SÄLJ

  • Lorem ipsum
  • Lorem ipsum
  • Lorem ipsum

Lifco SÄLJ

  • Lorem ipsum
  • Lorem ipsum
  • Lorem ipsum

Viktig information

Denna film är producerad av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår i denna film är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Informationen är inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

I filmen nämns följande finansiella instrument, som omfattas av redan publicerade investeringsrekommendationer:

Sdiptech investeringsrekommendationen distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 2023-09-28. Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här

Indutrade, investeringsrekommendationen distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 2023-11-26. Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här

Lifco, investeringsrekommendationen distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 2023-11-09. Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här