Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

I studiosamtalet presenterade ABGSC:s topprankade fastighetssanalytiker Fredrik Stensved sin syn på fastighetssektorn och varför sektorn har släpat efter i börsrallyt i år. I avsnittet nedan lyfter han fram sina favoritaktier inom fastighetssektorn just nu. Se sammanfattning av aktiecasen nedan.

Wihlborgs – Kvalitetsbolag som har höjt utdelningen varje år sedan börsnoteringen 2005

 • Överträffar konsekvent konkurrenterna
 • 35 kvartal i rad med positiv nettouthyrning
 • Uthyrningsgrad har ökat med cirka 3 procentenheter på 3 år
 • Hög effektivitet (administrationskostnader som andel av driftsnetto)
 • Höjt utdelningen varje år sedan börsnoteringen 2005
  • Motsvarande 12 procent genomsnittlig årlig ökning
 • Balansräkning som möjliggör nya projekt/förvärv
 • Hög andel rörlig skuld (~50 procent) innebär att kassaflödet per aktie (CEPS, cash earnings per share) kommer att växa med 17 procent under 2025 (5 procentenheter högre än sektorn)
 • Lägre värdering av kassaflödet trots högre tillväxt, bättre balansräkning och starkare operationell prestanda
  • 2024p P/CEPS på ~15x, jämfört med sektorn ~17,5 procent
 • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 95 SEK

JM – Attraktivt köpläge när bostadsmarknaden bottnar ur

 • Återhämtning på gång inom bostadsmarknaden
  • Bostadspriserna verkar ha nått botten och har ökat något i januari/februari
  • Bostadsprisindikatorer på uppgång
 • Transaktionsvolymerna ökat till normaliserad nivå i februari
 • JM sänker för närvarande priserna på färdigställda lägenheter, vilket ökar kassaflödet men pressar marginalerna
 • Nettoskulden är kraftigt lutad mot projekt på egen balansräkning, några är redan avyttrade
 • Aktien handlas till P/E ~8x på normaliserad vinst (motsvarande 1,3-1,5 miljarder SEK)
  • Potential på 50 procent eller en tvåsiffrig årlig genomsnittlig tillväxttakt fram till år 2027
 • Aktien tenderar att korrelera väl med bostadspriserna
 • Missade förväntningar varje kvartal 2023. Aktien handlas inte ned vid marginalmissar längre
 • Statligt investeringsstöd/subventioner är inte osannolika
 • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 220 SEK

Viktig information

Denna film är producerad av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår i denna film är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Informationen är inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

I filmen nämns följande finansiella instrument, som omfattas av redan publicerade investeringsrekommendationer:

Wihlborgs investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 5 February 2024 15:50 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här

JM:s investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 16 February 2024 08:34 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här