Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

ABGSC:s analytiker Derek Laliberté ser fortfarande möjligheter bland börsens investmentbolag, trots en låg historisk substansrabatt. I avsnittet nedan lyfter han fram sin aktiefavorit samt en lämplig finansieringskandidat i sektorn. Se sammanfattning av aktiecasen nedan.

Investor (Köp) – Bästa bolaget i sektorn

 • Lång period med överavkastning: 13 års utklassningsserie jämfört med Stockholmsbörsen (mätt som SIXRX)
 • De publika portföljinnehaven är fortfarande i mycket bra skick
  • Exponering mot t.ex. avancerad industriteknik (elektrifiering, automation, etc.) och läkemedel
  • ABGSC prognosticerar en vinsttillväxt för 2024 för hela portföljen på 14 procent jämfört med OMXS 9 procent och MSCI World –6 procent
 • Över 40 procent av portföljen har betydande defensiva egenskaper
 • Stark utveckling i onoterade Patricia Industries med sårvårdsbolaget Mölnlycke och medicinteknikbolaget Laborie som primära drivkrafter och med konservativa värderingar
 • Värderingen av substansvärdet (P/NAV) högre än det historiska genomsnittet men väl under relevanta sektorkollegor
 • Vi rekommenderar Köp (Buy) med riktkursen 292 SEK

Industrivärden (Hold) – Svagare trend för substansvärdet

 • Värderingen av substansvärdet (P/NAV) är det högsta på cirka 2,5 år med 3 procent rabatt
  • ABGSC anser att 10-15 procent rabatt är rimligt
 • Svagare substansvärdestrend (NAV-utveckling) än index men rabatten har minskat
 • Vi avstår från att sälj-rekommendation på grund av en positiv bottom-up-analys av den värdeinriktade portföljen, men vi föredrar tydligt Investor både på lång och kort sikt
 • Premien på A-aktier förblir låg då Lundbergs sannolikt kommer att fortsätta förvärva C-aktier samtidigt som de säljer A-aktier
 • Vi rekommenderar Behåll (Hold) med riktkursen 357 SEK

Viktig information

Denna film är producerad av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår i denna film är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Informationen är inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

I filmen nämns följande finansiella instrument, som omfattas av redan publicerade investeringsrekommendationer:

Investor investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 18 april 2024 17:38. Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.

Industrivärden investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 8 april 2024 13:14 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.

Kinnevik investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 18 april 2024 14:05 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.