ABG Sundal Collier

Investmentbank med
närmare 40 års historik

ABG Sundal Collier (”ABGSC”) är en oberoende, nordisk, investmentbank med närmare 40 års historik. Vårt företag och dess kultur är grundat på en inkluderande partnerskapskultur där en majoritet av de anställda är partners och delägare i bolaget. Det gör att vi kan attrahera och behålla talanger, något som är centralt för ett företag vars viktigaste tillgång är dess personal.

ABGSC är en ledande leverantör av corporate finance-tjänster i Norden och bistår kunder vid exempelvis kapitalanskaffning eller vid köp eller avyttring av en verksamhet. Vårt mål är alltid att maximera aktieägarvärde för kunden, samtidigt som vi minimerar risk på kort och lång sikt. Mycket av vår styrka ligger i förmågan att utveckla idéer och lösningar, detta tack vara lång erfarenhet och djup kunskap inom samtliga sektorer.
ABGSC har dessutom en prisbelönt analysavdelning och är det analyshus som täcker flest bolag i Norden. Våra 50 analytiker följer över 400 bolag och deras arbete genomsyras av hög integritet och oberoende. För att bistå kunder med hjälp och support i deras handel finns ABGSC:s mäklarteam, vilka har en marknadsledande placing power och starka relationer i Norden och internationellt.
Läs mer om ABGSC