Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

I studiosamtalet presenterade ABGSC:s analytiker Christer Linde sin syn på börsen och hur man ska agera i dagens börsklimat. I avsnittet nedan diskuterar han förutsättningarna för utdelningssäsongen samt lyfter fram två aktier till utdelningsportföljen. Se sammanfattning av aktiecasen nedan.

NCC (Köp) – Lågt värderad och välskött infrastrukturspelare med hög direktavkastning

 • Fortsatt övertygande utveckling inom affärsområdet Infrastructure (37 procent av NCC:s rörelseresultat)
 • Byggsektorn fortsätter att vara svag. Å andra sidan förväntas industrin ha ännu ett lönsamt år
 • Tillväxtpotential inom ny affärsenhet med fokus på den gröna industriella övergången
 • NATO-inträde ökar investeringar i infrastruktur
 • Transaktionsmarknaden kan öppna upp under 2024
  • NCC har för närvarande färdigställda kontorsfastigheter till ett bokfört värde av cirka 5 miljarder SEK eller motsvarande cirka 50 SEK per aktie
  • Totalt har NCC cirka 10 miljarder SEK investerat i fastighetsutveckling
  • Avyttring öppnar upp för både extrautdelning och återköp av aktier
 • Aktien handlas till P/E-tal cirka 9x 2024 års resultat per aktie jämfört med det 15-åriga medianvärdet för de kommande tolv månaderna på 12x
 • Direktavkastning cirka 6 procent
 • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 155 SEK

Tele 2 (Köp) – Defensiv högavkastande aktie med uppsida i värderingen

 • Ny huvudägare efter Kinneviks exit
  • Ökat fokus på vinsttillväxt och potentiell M&A
 • Ökad M&A-aktivitet i Europa – Tele 2 attraktiv operatör
 • Telekomoperatörer värderas med klart lägre multiplar jämfört med före pandemin
 • Tele 2 värderas med rabatt jämfört med OMX Nordic trots defensiva egenskaper
  • Stor undervikt av Tele 2 bland lokala investerare
 • Jämförbar EV/(EBITDA-capex) på 11x på 2024 års prognos, i linje med nordiska telekombolag samt 36 procent lägre än det historiska 10-årsgenomsnittet
 • Lågriskaktie med en direktavkastning kring 8 procent och med långsiktig tillväxtpotential av utdelning per aktie
 • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 105 SEK

Viktig information

Denna film är producerad av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår i denna film är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Informationen är inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

I filmen nämns följande finansiella instrument, som omfattas av redan publicerade investeringsrekommendationer:

NCC investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 31 januari 2024 19:58 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.

Tele 2 investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 30 januari 2024 21:57 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.