Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns här och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

Den svenska fastighetssektorn har klarat åren med räntehöjningar bättre än vad marknaden initialt befarade. Trots Riksbankens chockhöjande av räntan för två år sedan har krisen varit begränsad till ett fåtal bolag som växte för snabbt med för mycket lån. Fastighetssektorn på Stockholmsbörsen har stigit kraftigt sedan bottennoteringen i oktober, vilket sammanföll med att de amerikanska långräntorna toppade på över 5 procent.

Sedan dess har räntorna sjunkit och Riksbanken har inlett en sänkning av styrräntan. Köparna har börjat hitta tillbaka till bostadsmarknaden, och aktiviteten i fastighetsbranschen är på väg upp. Investeringsplattformen Kameo ser också tydliga tecken på att marknaden håller på att tina upp igen. Bolagets affärsidé är att sammanföra fastighetsutvecklare som behöver finansiering med investerare som är intresserade av att finansiera fastighetsprojekt.

Kameos lånevolym till fastighetsutvecklare ökade med 50 procent under första kvartalet i år jämfört med samma period föregående år. Totalt landade lånevolymen på 380 miljoner kronor under första kvartalet, där den absoluta merparten gick till svensk finansiering.

– Köpintresset på marknaden är på väg upp och fastighetsutvecklarna har fått bättre kontroll på finansieringskostnaden. Som bolag har vår affärsmodell bevisats även under svårare tider i fastighetssektorn, säger Erika Eliasson Ekberger.

Erika Eliasson Ekberger är entreprenör med lång erfarenhet inom fintech, bland annat som tidigare vice vd på Lendify och ordförande i Svenska Fintechföreningen och Wellstreet FinTech Board. Sedan 2021 är hon styrelseledamot och senior advisor i Kameo

Av Kameos totalt förmedlade lån på 5,6 miljarder kronor sedan 2016, har Kameo inga konstaterade kreditförluster och 1 procent av totalt förmedlad volym är under återvinning. Alla Kameos lån är säkerställda med pant i fastighet, och bedömningen är att merparten kommer att kunna återvinnas.

– Det är ett enormt bra kvitto på vår kreditbedömningsprocess. Under de senaste åtta åren har vi byggt upp en stor kunskap om fastighetsmarknaden generellt och om små och medelstora projektutvecklare i synnerhet. Vi lägger mycket tid och kraft på att genomlysa projekten, och bevisligen har det fungerat, säger Erika Eliasson Ekberger.

Sammantaget erbjuder Kameo en god riskjusterad avkastning. Den genomsnittliga avkastningen har sedan starten legat på 9,4 procent per år på Kameos lån, som har en genomsnittlig löptid på 16 månader. Motsvarande siffror för det första kvartalet landade på 11,8 procent. Den fina avkastningen, samt månatliga ränteutbetalningar har lockat tusentals investerare till plattformen.

– Kameo fyller en viktig samhällsfunktion då vi kan bidra till att det byggs bostäder genom att underlätta finansiering till bostadsbyggen och skapa bättre förutsättningar för små- och medelstora bolag. Det är en alternativ finansieringsmodell som sänker risken i det finansiella systemet, ett komplement till bankfinansiering helt enkelt. Samtidigt erbjuds privatpersoner och företag möjligheten att investera i säkerställda lån till en god riskjusterad avkastning, säger Erika Eliasson Ekberger.

Kameo grundades 2016 av norrmannen Sebastian Martens Harung och har idag ett 30-tal anställda. Sedan 2019 är ABG Sundal Collier den största ägaren i Kameo och agerar som en strategisk partner. Under våren 2024 gick även det svenska riskkapitalbolaget Incore Invest in som delägare. Kameo har även säkrat 700 miljoner sek i finansiering till utlåning från institutionella investerare.

Vill du veta mer om Kameo som investeringsplattform och dess avkastningsmöjligheter?
Just nu erbjuder Kameo dig som prenumererar på Top Picks en personlig kontaktperson som introducerar dig till attraktiva investeringsmöjligheter och besvarar frågor om Kameos fastighetskrediter, utan några avgifter.

Gör en intresseanmälan här.