I januari beskrev vi ett Bräckligt drömscenario med utmaningar, frågetecken och
drömmar. Det som kan låta som en dröm lever fortfarande och har präglat
marknaderna de senaste veckorna, även om inledningen på året var lite mer skakig.
Vi behåller övervikten i aktier, som finansieras av undervikt i krediter. Räntor förblir
neutrala. Givet en utstakad väg för ett drömscenario kan vår relativt sett lilla övervikt
i aktier, som dessutom finansieras av undervikt krediter,

I januari beskrev vi ett Bräckligt drömscenario med utmaningar, frågetecken och
drömmar. Det som kan låta som en dröm lever fortfarande och har präglat
marknaderna de senaste veckorna, även om inledningen på året var lite mer skakig.
Vi behåller övervikten i aktier, som finansieras av undervikt i krediter. Räntor förblir
neutrala. Givet en utstakad väg för ett drömscenario kan vår relativt sett lilla övervikt
i aktier, som dessutom finansieras av undervikt krediter,

I januari beskrev vi ett Bräckligt drömscenario med utmaningar, frågetecken och
drömmar. Det som kan låta som en dröm lever fortfarande och har präglat
marknaderna de senaste veckorna, även om inledningen på året var lite mer skakig.
Vi behåller övervikten i aktier, som finansieras av undervikt i krediter. Räntor förblir
neutrala. Givet en utstakad väg för ett drömscenario kan vår relativt sett lilla övervikt
i aktier, som dessutom finansieras av undervikt krediter,