Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

ABGSC:s analytiker Karl Bokvist presenterar sin syn på serieförvärvarna och vinstutvecklingen framöver. I avsnittet nedan lyfter han fram sin aktiefavorit bland serieförvärvarna samt en finanansieringskandidat i sektorn. Se sammanfattning av aktiecasen nedan.

Sdiptech (Köp) – Den organiska tillväxttakten imponerar

 • Nordisk serieförvärvare fokuserad på produktföretag med hög lönsamhet (rörelsemarginal kring 20 procent) med god organisk tillväxtpotential inom hållbarhetsdriven efterfrågan inom nischad infrastruktur 
 • Hög justerad vinsttillväxt (EBITA), cirka 40 procent per år sedan 2018, varav 7 procent är organiskt
 • Fortsatt god organisk tillväxt 2024, samtidigt som en avmattning redan är synlig bland konkurrenter 
 • Kan öka vinsterna över 15 procent per år under överskådlig tid, medan kvalitet (avkastning på kapital, kassaflöde, volatilitet i vinster) kontinuerligt förbättras 
 • Attraktiv värdering kring 14x tolvmånaders framåtblickande EBITA, potential att reducera den stora värderingsrabatten jämfört med ‘Big-4’ (Lifco, Indutrade, Lagercrantz och Addtech)
 • Vi rekommenderar Köp (Buy) med riktkursen 350 SEK

Lifco (Hold) – Ökad risk med hög värdering och växande andel cykliska vinster

 • Industrikoncern med rötter i Getinge. Förvärvar små och medelstora bolag inom specifika nischmarknader
 • Lifcos meritlista talar för sig själv; 15-20 procent årlig vinsttillväxt under årtionden, tydligt fokus på att förvärva nischmarknadsledare (ofta bolag med rörelsemarginal över 20 procent) till låga multiplar (4-6x den senaste tiden) med imponerande kassakonvertering och avkastning på sysselsatt kapital (ROCE >20 procent)
 • En växande andel av vinsterna är dock cykliska, särskilt det höglönsamma affärsområdet  Demolition & Tools, som utgör kring 30 procent av vinsten   
 • Med en hög värdering motsvarande 24x tolvmånaders framåtblickande EBITA (20 procent över tioårssnittet) är risken att den organiska tillväxten kan fortsätta att underprestera på kort sikt
 • Vi rekommenderar Behåll (Hold) med riktkursen 250 SEK

Viktig information

Denna film är producerad av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår i denna film är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Informationen är inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

I filmen nämns följande finansiella instrument, som omfattas av redan publicerade investeringsrekommendationer:

Sdiptech investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 26 april 2024 06:36 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.

Lifco investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 25 april 2024 06:12 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.