Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

E-handeln i Sverige utvecklades starkt under maj. Enligt Svensk Handels e-handelsindikator ökade omsättningen med 29 procent jämfört med samma månad föregående år. Den ovanligt stora skatteåterbäringen till många svenskar i år förklarar delvis denna tillväxt. Även om det återstår att se om den positiva utvecklingen fortsätter under 2024, har e-handeln hittills i år presterat betydligt bättre än under de senaste två åren. Under årets första fem månader har omsättningen ökat med 11 procent jämfört med samma period föregående år.

– Jag ser tecken på att vi har nått botten och att det är dags att rida vågen uppåt igen. Utvecklingen för både e-handelsmarknaden och onlinepenetrationen (andel onlinehandel av total handel) har varit närmast linjär de senaste 20 åren. Den enda större avvikelsen var under pandemin, då e-handeln exploderade av förklarliga skäl när restriktionerna gällde. Efter en liten nedgång både 2022 och 2023 är den totala e-handelspenetrationen tillbaka på trend, säger ABGSC:s analytiker Benjamin Wahlstedt i ett studiosamtal på ABG Private Banking.

De senaste två årens fallande e-handel sänkte onlinepenetrationen från 16 till 14 procent. Sedan andra halvåret 2023 överträffar tillväxten inom e-handel återigen den totala handeln, vilket indikerar att e-handelspenetrationen växer igen. Sedan 2006 har e-handelsmarknaden som helhet vuxit med i genomsnitt 14 procent per år, inklusive de tuffare åren 2022-2023. Detta kan jämföras med den generella handeln som har vuxit med motsvarande 2-3 procent per år under samma period.

– Kläder är en förvånansvärt stabil kategori som vi uppskattar även under tuffare konsumenttider. Det är en relativt ocyklisk marknad, då hushållen har spenderat 4-5 procent av sina budgetar på kläder de senaste 40 åren. Det är inte där hushållen sparar först. Kläder är redan ganska moget online, men det finns vissa tecken på att onlinepenetrationen kan öka ännu mer när ny teknologi blir tillgänglig, säger Benjamin Wahlstedt.

Han nämner olika AI-modeller som minskar behovet av att prova kläder fysiskt. Kortsiktigt har klädhandeln dessutom haft stöd av fint väder under andra kvartalet, speciellt i maj, vilket kan boosta modehandeln både offline och online.

Trots att e-handelspenetrationen har börjat stiga igen i Sverige, finns det ingen tydlig riktning i aktiekurserna. E-handelsbolagen värderas för närvarande i genomsnitt till lägre multiplar än övriga konsumtionsbolag, enligt Benjamin Wahlstedt.

– Sektorn har blivit mer nyktert värderad jämfört med under pandemin, då flera e-handelsbolag värderades nästan som mjukvarubolag. Riktigt så skalbart och lönsamt är det ju inte. Generellt sett förväntar vi oss vinsttillväxt i samtliga bolag nästa år. Vår slutsats är att det är en sektor på uppåtgående.

I den andra delen av ABG Private Bankings studiosamtal presenterar Benjamin Wahlstedt sina två aktiefavoriter i sektorn. Båda fallen är rejäla snabbväxare. Det ena e-handelsbolaget har vuxit med i genomsnitt 35 procent per år de senaste tio åren, medan det andra, något yngre bolaget, har haft en genomsnittlig tillväxt på 45 procent per år de senaste fem åren.

Våra Top Picks i e-handelssektorn

Du som är prenumerant har även tillgång till den andra delen av studiosamtalet där Benjamin Wahlstedt lyfter fram sina favoritcase bland e-handlarna på Stockholmsbörsen.

Se studiosamtalet med Benjamin Wahlstedt

Sektorkommentarerna ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.