Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

Den underliggande trenden är åter positiv och e-handlarna tar marknadsandelar. ABGSC:s analytiker Benjamin Wahlstedt ser en vändning i e-handelssektorn och lyfter fram sina aktiefavoriter i avsnittet nedan. Se sammanfattning av aktiecasen nedan.

Boozt (Köp) – Tillväxtbolag med målet att dubblera marginalen på fem år

 • Högkvalitativt e-handelsföretag i Norden med stark marknadsposition inom mode i Sverige och Danmark
 • Tillväxtbolag som vuxit försäljningen med i genomsnitt 35 procent per år (CAGR) under de senaste tio åren, samtidigt som rörelsemarginalen gradvis har förbättrats
 • Rörelsemarginalmål (EBIT) 2028: 10 procent (fördubbling jämfört med 2023)
 • Om marginalmål nås 2028, motsvarar det i genomsnitt 25 procent EBIT-tillväxt per år (CAGR) fram till 2028
 • Värderas med liten premie på 16x ’24e EV/EBIT, givet kvaliteten
 • Rid på vinsttillväxtstoryn med uppjusteringspotential i vinstestimaten
 • Vi rekommenderar Köp (Buy) med riktkursen 155 SEK

Revolution Race (RVRC Holding, Köp) – Snabbväxare med starkt värderingsstöd

 • Revolution Race (RVRC Holding) säljer egendesignade fritidskläder till väsentligt lägre priser än konkurrenterna på den europeiska marknaden, särskilt i Sverige och Tyskland
 • Framgångsrik marknadsföring har genererat en massiv följarskara på sociala medier
 • Affärsmodellen med direktförsäljning till konsument möjliggör ett attraktivt konsumentpris som är 50 procent lägre än konkurrenternas och med en överlägsen rörelsemarginal på över 20 procent
 • Nytt finansiellt mål på 20 procent rörelsemarginal (EBIT) samt 20 procent årlig tillväxt förlänger tillväxtperioden
  • Nya produkter och nya marknader driver tillväxten
 • Starkt värderingsstöd på EV/EBIT 10x
 • Nytt finansiellt mål minskar avsevärt estimatrisken
 • Vi rekommenderar Köp (Buy) med riktkursen 75 SEK

Viktig information

Denna film är producerad av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår i denna film är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Informationen är inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

I filmen nämns följande finansiella instrument, som omfattas av redan publicerade investeringsrekommendationer:

Boozt investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 26 april 2024 16:54. Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.

RVRC Holding investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 8 maj 2024 06:36 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.