Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

I studiosamtalet presenterade ABGSC:s analytiker Daniel Thorsson aktuella spaningar inom IT & Tech och hur investerare bör agera. I avsnittet nedan lyfter han fram två aktiefavoriter samt en finansieringskandidat inom sektorn. Se sammanfattning av aktiecasen nedan.

Dustin (Köp) – Nystädat bolag och vinnare på återhämtning IT-budgetar i år

 • Marknadsledare inom B2B IT-hårdvara i Norden och Nederländerna
 • PC-marknaden förväntas gynnas av utbytescykeln och tillväxten inom AI
  • Enligt Gartners prognos blir 2024 det näst starkaste tillväxåret de senaste tio åren
 • Balansräkningen återställd efter 1,75 miljarder SEK i nyemission
 • Lagerjustering och kostnadsbesparingar förbättrar brutto- och EBITA-marginalen framåt
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) växer i genomsnitt 11 procent (CAGR) och det fria kassaflödet (FCF) i genomsnitt (CAGR) 39 procent de kommande tre åren
 • Aktien har sjunkit med 72 procent under de senaste tre åren
 • Värderingen är attraktiv med 7,9x EV/EBITA på prognosen för kommande tolv månader, motsvarande 32 procent rabatt jämfört med jämförbara europeiska företag
 • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 15 SEK

Sinch (Köp) – Turnaroundcase med accelererande tillväxt och attraktiv värdering

 • Global ledare inom kommunikationsplattform som tjänst (CPaaS), dvs B2C SMS, e-post och röstkommunikation
 • Organisk tillväxt förväntas förbättras tack vare bättre teknikkunder, starkare konsumenter och AI-applikationer som driver marknadsföring
 • Balansräkning i mycket bättre skick – den finansiella risken är betydligt lägre än tidigare
 • Sinch är redo att skala från volymtillväxt till vinsttillväxt
 • Mycket attraktiv värdering på 8,5x 2024e EV/EBITDA (justerad för CAPEX)
  • Motsvarar en rabatt på 29 procent jämfört med nordiska teleoperatörer utan tillväxt
 • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 45 SEK

HMS Networks (Sälj) – Svagt ordermomentum och omotiverat stor premievärdering

 • Global ledare inom industriell informationsteknologi och kommunikationsteknik (Industrial ICT) med ett starkt historisk track record
 • Organisk orderingång på -31 procent under 2023 påverkar leveranserna under 2024
 • Kraftigt minskad orderbok och svag orderingång ger betydande försäljningsnedgång
  •  -9 procent organisk tillväxt 2024
 • Nyligen gjorda OPEX-investeringar försämrar rörelseresultatet (EBIT) ytterligare
  • -36 procent 2024 (exklusive förvärvet av Red Lion Controls som behöver finansiering från en riktad emission)
 • Aktien handlas till EV/EBIT 44x på prognoser 2024
  • EV/EBIT 37x inklusive nyligen förvärvade Red Lion Controls
  • Omotiverat stor premie (+43 procent) relativt jämförbara bolag
 • Vi rekommenderar Sälj med riktkursen 385 SEK

Viktig information

Denna film är producerad av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår i denna film är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Informationen är inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

I filmen nämns följande finansiella instrument, som omfattas av redan publicerade investeringsrekommendationer:

Dustin investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 2 april 2024 11:44 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.

Sinch investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 15 februari 2024 15:58 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.

HMS Networks investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 15 mars 2024 05:45 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.