Artiklar

Trevlig sommar!

Även om vi i teamet på ABG Private Banking – vad det lider – också hoppas få njuta av sol, avkoppling och tid för nära och kära, så ligger vårt fokus på lanseringen av en av de största satsningar i ABG Sundal Colliers 40-åriga historia: ABG Private Banking! Det krävs en och annan byggsten för att etablera en helt ny privatbank, och utvecklingsarbetet fortlöper väl. 

Responsen hos våra prenumeranter av nyhetsbrevet Top Picks (du har väl signat upp?) under våren och i våra kundundersökningar har bekräftat vår initiala tes om att det finns ett stort sug efter investeringsidéer och obunden rådgivning. Och det leder mig in på slutsatsen som ni nog vid det här laget har hört mig säga några gånger: Vi är fast beslutna att bli Sveriges främsta private banking-leverantör genom vår idédrivna ansats! 

En viktig grundpelare i vår framtida rådgivning och investeringsprocess är tillgången till topprankad aktieanalys, som vi har på plats. I ryggen har vi en framstående nordisk investmentbank som regelbundet erhåller höga betyg i välrenommerade rankingar från institutioner som Prospera, Kapital, Extel, Institutional Investor och Financial Hearings. 

Allt detta erbjuds på en modern och lättanvänd plattform, byggd med den senaste tekniken och för dig som vill handla själv. Men på ABG Private Banking tror vi på det personliga mötet och erfarna rådgivare – det är helt enkelt så kreativitet frodas och affärer skapas. 

Ett sista tips: Utöver att varje vecka ta del av kunskap och investeringsidéer via vårt nyhetsbrev Top Picks, kan du skriva upp dig på vår Väntelista. Då får du möjlighet att bli en av de första kunderna! 
Skriv upp dig idag och ge dig själv möjligheten att få uppleva nästa generations private banking.

Jag önskar dig en riktigt skön sommar! 

Jonas Ingerdal Predikaka 

Head of Private Banking 

ABG Sundal Collier 

Artiklar

Fyra sätt att investera i generativ AI

Generativ AI kommer att revolutionera den globala ekonomin genom att automatisera rutinuppgifter och öka produktiviteten. Nästa intressanta utvecklingssteg är hur företag integrerar AI i sina affärsmodeller. Upptäck spännande investeringsmöjligheter inom generativ AI.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra strategikommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

Den 13 maj lanserade Chat GPT sin GPT4-o-version med röst. Denna senaste iteration av AI-verktyget kan se, höra och tala, och dessa förmågor ensamma kan teoretiskt få en omvälvande effekt på många industrier. Det språkmodellbaserade Chat GPT-verktyget lanserades för allmänheten i november 2022 och har sedan dess utvecklats dramatiskt. Under denna period har vi sett verktyget gå från grundläggande artificiell intelligens till maskininlärning, till djupinlärning och nu till generativa förtränade transformatorer. Vi bör förvänta oss en mycket snabb utveckling härifrån, med det mest intressanta nästa steget hur företag använder AI i sina affärsmodeller.​

Det råder en samstämmig uppfattning om att vi kommer att se extrem tillväxt inom generativ AI under det kommande decenniet. Bloomberg Intelligence förväntar sig att marknaden för generativ AI kommer att växa till 1,3 biljoner USD under de närmaste tio åren, från en marknadsstorlek på endast 40 miljarder USD år 2022, vilket motsvarar en årlig tillväxt på över 42 procent. ​

Generativ AI kommer att ha en dramatisk påverkan på alla sektorer. Vår uppfattning är att generativ AI kommer att revolutionera den globala ekonomin genom att automatisera rutinuppgifter och öka produktiviteten. Goldman Sachs uppskattar 7 procent ökning av den globala BNP från AI, medan McKinsey förutspår ett tillskott på 2,6–4,4 biljoner USD till den årliga BNP, och förväntningarna är höga på produktivitets-vinster. ​

Investeringsmöjligheter

Nästa intressanta steg är hur företag använder AI i sina affärsmodeller. Vi har identifierat exponeringen mot generativ AI i fyra kategorier: ​

1) Direkt exponerade företag

Företagen i denna grupp har en tydlig direkt exponering mot AI, till exempel genom väsentliga hårdvaruprocesorer eller AI-utvecklare. Den amerikanska halvledarjätten Nvidia är ett bra exempel på denna kategori och har sett imponerande avkastning de senaste åren, drivet av vinsttillväxt tack vare den strukturella tillväxten inom AI.​

2) Indirekt exponerade företag

Denna kategori inkluderar indirekt exponering genom AI-infrastruktur såsom datacenter, fiberoptik och halvledare. Med ett ökat intresse för AI, kommer dessa företag sannolikt att gynnas på grund av högre efterfrågan på fungerande AI-infrastruktur. Ett exempel här är klimathanteringsbolaget Munters med sin koppling till expansion av datacenter.​

3) AI-intäktsförstärkare

Företag som kan använda AI för att öka intäkterna genom bättre produkt- och tjänsteerbjudanden. Ett exempel här är skönhetsproduktsbolaget Lyko, som i mars 2024 lanserade en AI-assistent som genom generativ AI kan ge skräddarsydda produktrekommendationer för att spegla expertisen i butik. Detta kan öka kundnöjdheten, vilket leder till ökade försäljningar.​

​​4) AI-kostnadsbesparare

AI har potential att öka produktiviteten, vilket minskar kostnaderna och leder till marginalexpansion. Ett tydligt exempel på detta är det danska byggisoleringsbolaget Rockwool, som under Q1 2024 minskade antalet heltidsanställda med cirka 600 genom att använda AI för att ersätta vissa mänskliga uppgifter i sina lager. Totalt ser företaget potential att reducera sin arbetsstyrka med över 10 procent tack vare produktivitetsökningen från AI.​

Vi vill betona att nästan alla företag kan ses ha exponering mot AI. Vår uppfattning är att företag inom kategori 1 och 2 är ganska välkända och har varit en del av ett offentligt investeringstema under en tid redan. Med det sagt, kan det fortfarande finnas företag inom kategori 1 och 2 som kan leverera starkare tillväxt än nuvarande konsensus (ett bra exempel globalt: Nvidia) och det finns troligtvis intressanta långsiktiga köp-kandidater inom kategori 1-2 också. Vi tror dock att det kommer att bli mer och mer fokus på företag inom kategori 3 och 4. Dessa är företag med potential att generera intäkter från generativ AI och/eller uppnå betydande kostnadsbesparingar med hjälp av generativ AI.​

​Vi anser att det är en komplex uppgift att identifiera vinnare. Konsulter, till exempel, skulle teoretiskt kunna dra nytta av AI (mer produktiva) men det finns en tydlig risk för prispress samtidigt. Vissa företag (mest i kategori 2) är också redan välkända och har höga värderingar, vilket skulle kunna hämma deras långsiktiga potential. ​

Utmaningar inkluderar etiska frågor, jobbförlust och behov av reglering. Två tredjedelar av arbetskraften i USA och Europa är utsatta för AI, vilket har potential att automatisera upp till en fjärdedel av det arbete som görs idag. Globalt motsvarar detta 300 miljoner heltidsjobb. EU strävar efter att reglera AI-risker, Kina kräver transparens, och USA har en fragmenterad strategi. Denna divergens gör harmonisering av AI-styrning utmanande, och experter varnar för att misslyckande med att reglera AI kan få allvarliga konsekvenser.​

Källan till tematexten är ABGSC:s analys “Deep dive on generative AI: top 12 Nordic ideas”, som publicerades den 19 juni 2024.​

Strategikommentarerna ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.

Artiklar

Attraktivt läge i e-handelssektorn

Efter en riktig berg-och-dalbana de senaste åren är den underliggande trenden åter positiv i e-handelssektorn. ABGSC:s aktieanalytiker Benjamin Wahlstedt guidar bland börsens e-handlare och lyfter fram sina två favoritcase.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

E-handeln i Sverige utvecklades starkt under maj. Enligt Svensk Handels e-handelsindikator ökade omsättningen med 29 procent jämfört med samma månad föregående år. Den ovanligt stora skatteåterbäringen till många svenskar i år förklarar delvis denna tillväxt. Även om det återstår att se om den positiva utvecklingen fortsätter under 2024, har e-handeln hittills i år presterat betydligt bättre än under de senaste två åren. Under årets första fem månader har omsättningen ökat med 11 procent jämfört med samma period föregående år.

– Jag ser tecken på att vi har nått botten och att det är dags att rida vågen uppåt igen. Utvecklingen för både e-handelsmarknaden och onlinepenetrationen (andel onlinehandel av total handel) har varit närmast linjär de senaste 20 åren. Den enda större avvikelsen var under pandemin, då e-handeln exploderade av förklarliga skäl när restriktionerna gällde. Efter en liten nedgång både 2022 och 2023 är den totala e-handelspenetrationen tillbaka på trend, säger ABGSC:s analytiker Benjamin Wahlstedt i ett studiosamtal på ABG Private Banking.

De senaste två årens fallande e-handel sänkte onlinepenetrationen från 16 till 14 procent. Sedan andra halvåret 2023 överträffar tillväxten inom e-handel återigen den totala handeln, vilket indikerar att e-handelspenetrationen växer igen. Sedan 2006 har e-handelsmarknaden som helhet vuxit med i genomsnitt 14 procent per år, inklusive de tuffare åren 2022-2023. Detta kan jämföras med den generella handeln som har vuxit med motsvarande 2-3 procent per år under samma period.

– Kläder är en förvånansvärt stabil kategori som vi uppskattar även under tuffare konsumenttider. Det är en relativt ocyklisk marknad, då hushållen har spenderat 4-5 procent av sina budgetar på kläder de senaste 40 åren. Det är inte där hushållen sparar först. Kläder är redan ganska moget online, men det finns vissa tecken på att onlinepenetrationen kan öka ännu mer när ny teknologi blir tillgänglig, säger Benjamin Wahlstedt.

Han nämner olika AI-modeller som minskar behovet av att prova kläder fysiskt. Kortsiktigt har klädhandeln dessutom haft stöd av fint väder under andra kvartalet, speciellt i maj, vilket kan boosta modehandeln både offline och online.

Trots att e-handelspenetrationen har börjat stiga igen i Sverige, finns det ingen tydlig riktning i aktiekurserna. E-handelsbolagen värderas för närvarande i genomsnitt till lägre multiplar än övriga konsumtionsbolag, enligt Benjamin Wahlstedt.

– Sektorn har blivit mer nyktert värderad jämfört med under pandemin, då flera e-handelsbolag värderades nästan som mjukvarubolag. Riktigt så skalbart och lönsamt är det ju inte. Generellt sett förväntar vi oss vinsttillväxt i samtliga bolag nästa år. Vår slutsats är att det är en sektor på uppåtgående.

I den andra delen av ABG Private Bankings studiosamtal presenterar Benjamin Wahlstedt sina två aktiefavoriter i sektorn. Båda fallen är rejäla snabbväxare. Det ena e-handelsbolaget har vuxit med i genomsnitt 35 procent per år de senaste tio åren, medan det andra, något yngre bolaget, har haft en genomsnittlig tillväxt på 45 procent per år de senaste fem åren.

Våra Top Picks i e-handelssektorn

Du som är prenumerant har även tillgång till den andra delen av studiosamtalet där Benjamin Wahlstedt lyfter fram sina favoritcase bland e-handlarna på Stockholmsbörsen.

Se studiosamtalet med Benjamin Wahlstedt

Sektorkommentarerna ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.

Artiklar

Utmärkt komplement i portföljen

Efter några tuffa år tinar fastighetssektorn upp igen. Intresset för investeringsplattformen Kameo ökar i takt med det växande köpintresset på fastighetsmarknaden. Att investera i säkerställda lån med månatliga ränteutbetalningar erbjuder ett utmärkt komplement i en väldiversifierad portfölj.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns här och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

Den svenska fastighetssektorn har klarat åren med räntehöjningar bättre än vad marknaden initialt befarade. Trots Riksbankens chockhöjande av räntan för två år sedan har krisen varit begränsad till ett fåtal bolag som växte för snabbt med för mycket lån. Fastighetssektorn på Stockholmsbörsen har stigit kraftigt sedan bottennoteringen i oktober, vilket sammanföll med att de amerikanska långräntorna toppade på över 5 procent.

Sedan dess har räntorna sjunkit och Riksbanken har inlett en sänkning av styrräntan. Köparna har börjat hitta tillbaka till bostadsmarknaden, och aktiviteten i fastighetsbranschen är på väg upp. Investeringsplattformen Kameo ser också tydliga tecken på att marknaden håller på att tina upp igen. Bolagets affärsidé är att sammanföra fastighetsutvecklare som behöver finansiering med investerare som är intresserade av att finansiera fastighetsprojekt.

Kameos lånevolym till fastighetsutvecklare ökade med 50 procent under första kvartalet i år jämfört med samma period föregående år. Totalt landade lånevolymen på 380 miljoner kronor under första kvartalet, där den absoluta merparten gick till svensk finansiering.

– Köpintresset på marknaden är på väg upp och fastighetsutvecklarna har fått bättre kontroll på finansieringskostnaden. Som bolag har vår affärsmodell bevisats även under svårare tider i fastighetssektorn, säger Erika Eliasson Ekberger.

Erika Eliasson Ekberger är entreprenör med lång erfarenhet inom fintech, bland annat som tidigare vice vd på Lendify och ordförande i Svenska Fintechföreningen och Wellstreet FinTech Board. Sedan 2021 är hon styrelseledamot och senior advisor i Kameo

Av Kameos totalt förmedlade lån på 5,6 miljarder kronor sedan 2016, har Kameo inga konstaterade kreditförluster och 1 procent av totalt förmedlad volym är under återvinning. Alla Kameos lån är säkerställda med pant i fastighet, och bedömningen är att merparten kommer att kunna återvinnas.

– Det är ett enormt bra kvitto på vår kreditbedömningsprocess. Under de senaste åtta åren har vi byggt upp en stor kunskap om fastighetsmarknaden generellt och om små och medelstora projektutvecklare i synnerhet. Vi lägger mycket tid och kraft på att genomlysa projekten, och bevisligen har det fungerat, säger Erika Eliasson Ekberger.

Sammantaget erbjuder Kameo en god riskjusterad avkastning. Den genomsnittliga avkastningen har sedan starten legat på 9,4 procent per år på Kameos lån, som har en genomsnittlig löptid på 16 månader. Motsvarande siffror för det första kvartalet landade på 11,8 procent. Den fina avkastningen, samt månatliga ränteutbetalningar har lockat tusentals investerare till plattformen.

– Kameo fyller en viktig samhällsfunktion då vi kan bidra till att det byggs bostäder genom att underlätta finansiering till bostadsbyggen och skapa bättre förutsättningar för små- och medelstora bolag. Det är en alternativ finansieringsmodell som sänker risken i det finansiella systemet, ett komplement till bankfinansiering helt enkelt. Samtidigt erbjuds privatpersoner och företag möjligheten att investera i säkerställda lån till en god riskjusterad avkastning, säger Erika Eliasson Ekberger.

Kameo grundades 2016 av norrmannen Sebastian Martens Harung och har idag ett 30-tal anställda. Sedan 2019 är ABG Sundal Collier den största ägaren i Kameo och agerar som en strategisk partner. Under våren 2024 gick även det svenska riskkapitalbolaget Incore Invest in som delägare. Kameo har även säkrat 700 miljoner sek i finansiering till utlåning från institutionella investerare.

Vill du veta mer om Kameo som investeringsplattform och dess avkastningsmöjligheter?
Just nu erbjuder Kameo dig som prenumererar på Top Picks en personlig kontaktperson som introducerar dig till attraktiva investeringsmöjligheter och besvarar frågor om Kameos fastighetskrediter, utan några avgifter.

Gör en intresseanmälan här.

Artiklar

Analytiker synar investmentbolagen

Investmentbolagen har utvecklats starkt och den historiska substansrabatten har nu vänt till premievärdering. Det är läge att vara selektiv och välja bolag med starka portföljutsikter, enligt ABGSC:s aktieanalytiker Derek Laliberté.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

I år har Stockholmsbörsen bjudit på en klassisk cyklisk- och ränteinspirerad uppgång, drivet av de stora industri-, bank- och investmentbolagen. Under de senaste tre månaderna har investmentbolagen genererat en totalavkastning på 14 procent, jämfört med Stockholmsbörsens 8 procent (mätt som SIXRX) under samma period.

Den underliggande tillväxten i substansvärde har varit mycket god i sektorn. Men det som framför allt har drivit utvecklingen den senaste tiden är att substansrabatten har minskat. Det är dock lätt att få fel fokus som investerare, enligt ABGSC:s analytiker Derek Laliberté, i ett studiosamtal på ABG Private Banking.

– Under de senaste fem åren har värdeskapandet över tid till 80 procent bestått av substansvärdestillväxt, medan endast 20 procent har förklarats av förändringar i substansrabatten. Ibland blir det lite för mycket fokus på substansrabatten. Som långsiktig investerare bör man fokusera på utsikterna för substansvärdestillväxt.

Det är dock viktigt att ha rabattvärderingen i beaktande när man fattar sina investeringsbeslut, framför allt om man vill göra kortsiktiga affärer. När ett investmentbolag handlas med substansrabatt innebär det att aktiekursen är lägre än substansvärdet (de underliggande tillgångarna minus nettoskulden). Substanspremie är motsatsen, vilket betyder att aktiekursen är högre än substansvärdet.

I studiosamtalet på ABG Private Banking lyfter Derek Laliberté fram flera viktiga faktorer som påverkar substansrabatten i investmentbolagen:

  • Vinsttillväxt i de underliggande portföljinnehaven
  • Företagsledning och investeringsorganisationerna i bolagen
  • Utvecklingen för jämförelsebolag till onoterade bolag i portföljen
  • Högre aktivitet i portföljen tenderar att leda till en högre värdering
  • Maktrabatt när makten går före avkastningen
  • Unik exponering, oftast via onoterade innehav
  • Marknadstekniska aspekter som exempelvis låg free float i aktien

Substansrabatten tenderar också att falla när börsen går starkt, som i år. Efter den starka kursutvecklingen värderas sektorn nu med en premie på 5 procent jämfört med den historiska substansrabatten på 3 procent.

– Kortsiktigt är det läge att vara selektiv och lite försiktig. Skulle vi få en sättning på börsen så tenderar reaktionen i vissa av dessa bolag att bli förstärkt, en form av inverterat rabattsamband med fallande aktiekurser och ökad rabatt. Men om man är långsiktig och väljer bolag med starka portföljutsikter, skulle jag inte vara särskilt bekymrad, säger Derek Laliberté

I studiosamtalet kan man även ta del av vilka investmentbolag som har haft en substansvärdestillväxt respektive totalavkastning som överträffat index de senaste fem åren. Derek Laliberté diskuterar även investmentbolag som en attraktiv sparform tack vare den kostnadseffektiva förvaltningen. De större och traditionella investmentbolagen, som Latour, Lundbergs och Investor, har en förvaltningsavgift under 0,1 procent, vilket är väsentligt billigare än nästan alla traditionella aktiefonder.

I del 2 presenterar Derek Laliberté sitt favoritcase samt finansieringskandidat bland investmentbolagen..  

Top Picks bland investmentbolagen

Du som är prenumerant har även tillgång till den andra delen av studiosamtalet där Dereke Laliberté lyfter fram sitt favoritcase bland investmenbolagen samt en lämplig finansieringskandidat.

Se studiosamtalet med Derek Laliberté

Sektorkommentarerna ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.

Artiklar

Sektorn som utklassat börsen sex år i rad

Stark kursutveckling och rekordmarginaler samtidigt som konjunkturen har bromsat in. Verkstadssektorn befinner sig på höga höjder och det finns anledning att vara lite försiktig på kort sikt enligt ABGSC:s analytiker Olof Cederholm.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

Verkstadssektorn fortsätter att utklassa Stockholmsbörsen och är på väg att göra det för sjätte året i rad om trenden från första halvåret håller i sig. Enligt Olof Cederholm, verkstadsanalytiker och analyschef på ABGSC, levde verkstadsbolagen återigen upp till de högt ställda förväntningarna i den senaste rapportperioden. I ett studiosamtal på ABG Private Banking lyfter han fram energiomställningen och elektrifieringen som viktiga teman bakom de bolag som har haft starkast kursutveckling den senaste tiden, såsom ABB, Alfa Laval och Atlas Copco. Dessa teman förväntas fortsätta driva tillväxten för verkstadsbolagen framöver.

Enligt Olof Cederholm är inköpschefsindex i Europa, USA och Kina den viktigaste ledande indikatorn för konjunkturutvecklingen i verkstadssektorn. Den senaste tiden har inköpschefsindex i Europa visat en positiv trend, även om det fortfarande ligger under nivån 50 som signalerar ökad aktivitet och tillväxt. Samtidigt har USA och Kina tagit ett steg tillbaka, även om deras nivåer fortfarande är högre än Europas.

– Vårt scenario är att konjunkturcykeln bottnar kring Q1 och Q2, för att sedan förbättras något i Q3 och ytterligare lite i Q4. För att verkstadssektorn ska växa 2025 krävs att inköpschefsindex fortsätter stiga över 50 under tidig höst.

Vinstrevideringar är en av de viktigaste drivkrafterna för en akties kursutveckling. För sektorn som helhet är revideringstrenden i princip oförändrad, och estimaten rör sig inte längre uppåt. På bolagsnivå finns dock starkare trender, med exempelvis Volvo i en fortsatt stark estimattrend. Trots att konjunkturen har bromsat in, uppvisar bolagen ändå rekordmarginaler.

– Detta är dock till stor del drivet av att stora bolag som Volvo och ABB har förbättrat sin lönsamhet markant samt att många verkstadsbolag har avyttrat dåliga tillgångar, snarare än att bolagen generellt har presterat mycket bättre. I bolag där intäktsmixen är oförändrad har det inte skett lika stora förändringar.

Den starka kursutvecklingen har lyft verkstadssektorn till historiskt höga värderingsnivåer. Sektorn värderas nu med ett framåtblickande P/E-tal kring 21x, vilket motsvarar en premie på 10 procent jämfört med verkstadssektorns historiska genomsnitt och 9 procent över Stockholmsbörsens genomsnitt.

– Verkstadssektorn befinner sig i ett något överhettat territorium. Med ledande indikatorer som blivit lite mjukare sekventiellt, anser vi att man bör vara lite försiktig med vad man äger de närmaste 3-9 månaderna. Många aktier är helt enkelt lite för dyra.

I del 2 presenterar Olof Cederholm sitt favoritcase samt finansieringskandidat inom verkstadssektorn.  

Top Picks inom verkstadssektorn

Du som är prenumerant har även tillgång till den andra delen av studiosamtalet där Olof Cederholm lyfter fram sitt favoritcase inom svensk verkstadssektor samt en lämplig finansieringskandidat.

Se studiosamtalet med Olof Cederholm

Sektorkommentarerna ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.

Artiklar

Dags för nästa supercykel

Strukturella megatrender väntas driva efterfrågan på vissa metaller långt snabbare än utbudet kan öka. Det skapar intressanta investeringsmöjligheter enligt Adrian Gilani, analytiker inom gruv- och stålsektorn på ABGSC.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

Det är inte bara världens börser som nosar på rekordnivåer. Även guldpriset och kopparpriset, som noterade nytt all time high vid 11 105,5 dollar per ton för två veckor sen, har stigit till nya toppar. Megatrender som klimatomställningen och AI-boomen driver på efterfrågan på vissa metaller långt snabbare än utbudet kan öka.

Det skapar intressanta investeringsmöjligheter enligt Adrian Gilani, analytiker på ABGSC, i ett studiosamtal på ABG Private Banking. Efterfrågan på koppar har skjutit i höjden i takt med elektrifieringen av fordon och utbyggnaden av fossilfri energi. I nuläget uppvisar kopparproducenterna hög lönsamhet, inklusive marginalproducenterna med högst marginalkostnader. Enligt Adrian Gilani ligger förklaringen i de höga kopparpriserna. En bidragande komponent är att Kina har ökat importen, vilket har drivit upp efterfrågan i år. Utbudsproblematiken för kopparproduktion kvarstår dock.

– Vi är på väg in i nästa supercykel för koppar. Den drivs dels av en strukturellt ökad efterfrågan i andra länder än Kina, främst emerging markets, dels av elektrifieringstrenden. Det är tio år sedan den senaste peaken för koppar och många befintliga gruvtillgångar är underinvesterade. Dessutom har inte speciellt många nya gruvtillgångar tillkommit. Det har resulterat i ett tajt utbud men också att man i befintliga gruvor har beläggningsgrader som har fallit under de senaste tio åren.

Med en växande medelklass i emerging markets-länderna ökar konsumtionen av koppar per capita. Även i utvecklade länder som Sverige, med en hög kopparkonsumtion per capita, ökar kopparkonsumtionen när samhället ska elektrifieras. Utbudet förväntas dock inte öka i alls samma utsträckning som den förväntade efterfrågan om tio år. Visserligen öppnas nya gruvor, men problemet är att ledtiderna är väldigt långa.

– Om du kommer på idag att du ska öppna en koppargruva, då hinner den troligtvis inte öppna till 2032. Allt nytt utbud som tillkommer på marknaden fram till 2032 är väl känt, vilket gör prognosen för utbudet ganska säker. Andra hämmande faktorer för utbudet är lägre och minskande metallhalter i gruvorna. Det kommer kräva mer underjordsbrytning, vilket ökar kostnaden.

Två stora utmaningar på stålmarknaden

Om det råder stor brist på den röda metallen i världen, är läget det motsatta på stålmarknaden. Enligt Adrian Gilani brottas stålindustrin med låga eller fallande stålpriser i alla geografier. Det finns en global överkapacitet, som har sina rötter i Kinas expansion på stålmarknaden under 00-talet. Kina har en enorm produktionskapacitet och när den inhemska efterfrågan peakade kring 2014, skeppades mycket av överskottet på export. Det har haft en negativ effekt på beläggningsgraden för stålverk i alla regioner globalt. Beläggningsgraden har inte återhämtat sig fullt ut jämfört med tidigt 00-tal.

Utöver global överkapacitet står producenter som använder kolbaserad stålproduktion inför ytterligare en stor utmaning: att ställa om till miljövänlig stålproduktion. Ungefär 60 procent av Europas stålproduktion är kolbaserad. Dagens utsläppsrättssystem med gratis utsläppsrätter till europeiska stålbolag kommer successivt fasas ut till 2034.

– Ståltillverkare har två val om de ska fortsätta producera stål i mitten av 2030-talet. Antingen ställa om till skrotbaserad eller vätgasbaserad ståltillverkning. Annars får man slå igen butiken, för det kommer inte vara lönsamt med kolbaserad stålproduktion.

I del 2 presenterar Adrian Gilani investeringsidéer kring hur du kan exponera din portfölj mot den eftertraktade kopparmarknaden samt förslag på en lämplig finansieringskandidat inom stålsektorn.  

Svenska Top Picks inom gruv- och stålsektorn

Du som är prenumerant har även tillgång till den andra delen av studiosamtalet där Adrian Gilani lyfter fram sitt favoritcase inom svensk gruv- och stålsektor samt en lämplig finansieringskandidat.

Se studiosamtalet med Adrian Gilani

Sektorkommentarerna ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.

Artiklar

”De kommande sex månaderna är en bra period att köpa bankaktier”

De senaste två åren har centralbanker höjt styrräntan kraftigt, vilket inneburit en vinstexplosion i banksektorn. Med räntenetto och vinster som mest sannolikt har passerat toppen ger ABGSC:s bankanalytiker Magnus Andersson besked om hur investerare bör agera.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

De senaste två åren har centralbanker höjt styrräntorna kraftigt, vilket har lett till en enorm räntemedvind och vinstexplosion i banksektorn. Bankaktierna på Stockholmsbörsen hade därför ett starkt fjolår på börsen. Även i år har aktierna utvecklats väl. Med undantag av Handelsbanken har samtliga bankaktier överträffat börsens totalavkastning, inklusive utdelning. Investerare ställer sig därför frågan – hur ska man agera i banksektorn nu?

I ABG Private Bankings studiosamtal lyfte ABGSC:s topprankade bankanalytiker Magnus Andersson fram att såväl räntenetto som nettovinstnivåer bör ha passerat toppen och att räntorna är mest sannolikt på väg ned. Enligt Magnus Andersson, i ett scenario där korträntorna hamnar kring 2-2,5 procent, kommer lönsamheten i denna sektorn att vara betydligt högre de kommande fem åren än vad den var de senaste 10-12 åren med nollränta.

– Vinsterna är dock på väg ned härifrån, vilket normalt sett brukar vara negativt för banksektorn. Det som är annorlunda den här gången är att värderingen är väldigt låg. Marknaden har redan tagit höjd för att intjäningsnivåerna, framför allt den vi såg under 2023, inte är uthålliga.

Magnus Andersson pekar också på att kapitaluppbyggnaden har varit väldigt stark, inte minst eftersom utlåningstillväxten har legat kring noll eller till och med svagt negativ beroende på segment. Riksbanken ligger först i räntesänkningscykeln bland de nordiska länderna, och de svenska bankerna har därför förmodligen passerat peaken för räntenettot. Historiskt har bankerna dock varit väldigt bra på att hantera kostnader. Det finns dock fortfarande kvardröjande inflationseffekter i kostnadsbaserna.

– Fokus på kostnader kommer att öka betydligt under andra halvåret i år när vi börjar se effekterna av räntesänkningar på räntenettot på allvar. Dessutom ligger förväntningarna på kreditförluster alldeles för högt generellt sett. Konkurser ligger visserligen på höga nivåer, men det gäller framför allt inom sektorer som bankerna inte har exponering mot. Så länge inte kommersiella fastighetsbolag går i konkurs på bredare front tror jag att kreditförlusterna kommer vara fortsatt låga

I takt med utsikter om en ljusnande ekonomi 2025 bör oron för kreditförluster avta och riskpremien gå ned.

– Det som kommer att förändras fram till årsskiftet är centralbankernas räntesänkningar. Det är ingen positiv trigger för värderingen, även om det är väl diskonterat och förväntat. De kommande sex månaderna är en bra period att köpa bankaktier inför en sannolik uppvärdering från årsskiftet och framåt.

Med räntenetto och vinstnivåer som sannolikt har passerat toppen blir utdelning och återköp, cash yield på finansspråk, en allt viktigare komponent för investerare i banksektorn. För närvarande ligger cash yield i sektorn kring 10-11 procent.

– Att få den typen av absolut avkastning i ett läge när den svenska tioårsräntan ligger kring 2,4 procent innebär en alldeles för hög premie. Fokus på cash yield brukar öka efter Q3-rapporterna, vilket innebär att kursrisken på nedsidan är låg. En annan faktor som kan driva sektorn och förbättra sentimentet är om vi börjar se utlåningstillväxt igen. I takt med räntesänkningarna bör rimligen även kreditmarknaden piggna till, säger Magnus Andersson.

Top Picks inom banksektorn

Du som är prenumerant har även tillgång till den andra delen av studiosamtalet där Magnus Andersson lyfter fram favoritcaset inom nordisk banksektor samt en lämplig finansieringskandidat.

Se studiosamtalet med Magnus Andersson

Sektorkommentarerna ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.

Artiklar

Förvärvsmaskinerna genererar betydande värde över tid

Serieförvärvarna visar imponerande motståndskraft och fortsätter generera värde med sin långsiktiga tillväxtstrategi. Sektorvärderingen är förhållandevis hög men kan motiveras. Uppsidan i sektorn är dock begränsad på kort sikt enligt ABGSC:s analytiker Karl Bokvist.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

Pandemi, komponentbrist, inflation och avmattande konjunktur – ingenting ser ut att stoppa serieförvärvarnas framfart på börsen. Sektorn har klättrat över 15 procent i år, jämfört med cirka 10 procent för Stockholmsbörsens OMX30. I ett studiosamtal på ABG Private Banking lyfter ABGSC:s analytiker Karl Bokvist fram att en fortsatt väldigt aktiv förvärvsagenda kortsiktigt har kompenserat för en svagare organisk tillväxt bland serieförvärvarna.

En serieförvärvare, även kallad compounder på finansspråk, är ett bolag som bygger sin affärsmodell på att regelbundet förvärva andra, ofta familjeägda, lönsamma bolag genom att återinvestera sitt kassaflöde. Genom att samla flera bolag kan man uppnå synergieffekter, som gemensamma inköp och andra stordriftsfördelar. Ur ett riskperspektiv erbjuder serieförvärvare diversifierade kassaflöden från många olika slutkunder och marknader.

På avkastningssidan erbjuder dessa bolag tillväxt drivet av både organisk tillväxt och förvärv. De har förmågan att återinvestera sitt kapital med hög avkastning över flera decennier. Många av de bästa aktierna på börsen under de senaste 10, 20, 30 åren har varit bolag som uppfyller dessa kriterier. Exempelvis Addtech, Lagercrantz, Indutrade och Lifco – eller Big 4 som ABGSC:s analytiker Karl Bokvist kallar denna kvartett av serieförvärvare.

– Även om serieförvärvarna är cykliska, växer vinsten ofta snabbare än omsättningen. Bolagen har en god underliggande förmåga att växa med de kassaflöden som serieförvärvarna skapar och investerar i nya, välskötta bolag. Över tid skapas en snöbollseffekt som har genererat oerhört mycket värde.

Enligt Karl Bokvist har bolagen i sektorn som helhet hanterat nedgången mycket väl. En svagare organisk tillväxt har balanserats av en fortsatt aktiv förvärvsagenda.

– Över tid kan flera av bolagen i sektorn växa vinsterna med 15 procent per år. Även om vinsttillväxten trendar ned lite kortsiktigt, kan förvärvssidan kompensera för en svagare organisk utveckling i närtid.

Historiskt tenderar serieförvärvarna att växa omsättningen i linje med nordiska verkstadsbolag. Inköpschefsindex är en ledande indikator och känselspröt mot industrin. I första kvartalet 2024 var den organiska tillväxten negativ. Inköpschefsindex pekar dock uppåt sedan i höstas och makroscenariot med hard landing framstår som allt mindre troligt enligt Karl Bokvist. Det finns därför en förhoppning om att sektorn har passerat tillväxtbotten och återgår till tillväxt under andra halvåret.

Kortsiktigt är dock utmaningen att sektorn värderas högt och med en historiskt hög premie relativt sektorn av väletablerade verkstadsbolag. Karl Bokvist bedömer att den fina kombinationen av hög vinsttillväxt och attraktiv avkastning på sysselsatta kapitalet står sig väl mot de jämförbara bolagen och att den trenden kommer fortsätta.

– Vi tror att sektorn kan försvara sin premie, även om värderingsmultipeln är förhållandevis hög. Men om du investerar i de här aktierna idag, satsar du på en förhoppning om att affärsmodellerna fungerar, med fortsatt hög vinsttillväxt och bibehållen kvalitet. Och det tror vi på. Sektorn kommer att försvara en hög värdering över tid, men just nu ser vi kanske inte någon betydande uppsida i sektorn på kort sikt.

Prenumeranter av nyhetsbrevet Top Picks

Du som är prenumerant har även tillgång till den andra delen av studiosamtalet med Karl Bokvist, där han delar med sig av sitt favoritcase bland serieförvärvarna samt en lämplig finansieringskandidat.

Se studiosamtalet med Karl Bokvist

Sektorkommentarerna ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.

Artiklar

Största prognosförändringarna efter rapportsäsongen

Utfallet i rapportsäsongen blev allt annat än spektakulär och mer eller mindre i linje med förväntningarna. Rörelseresultatprognoserna för 2024 och 2025 har justerats upp högst marginellt. Störst uppjustering av rörelseresultat för helåret hittar vi i sektorerna material och sällanköpsvaror samtidigt som IT hade störst nedjustering.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra strategikommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

ABGSC:s strateg Christer Linde sammanfattar den i princip avslutade rapportperioden efter att 91 procent av de svenska bolagen (baserat på börsvärde) har rapporterat sina resultat. Nedanstående data är baserat på Factsets konsensusprognoser på bolag med ett börsvärde över 500 miljoner euro.

Blandad Q1 men mer eller mindre i linje med förväntningarna

Svenska bolag motsvarande nästan 90 procent av det totala börsvärdet har rapporterat Q1. Jämfört med konsensus har endast 43 procent av bolagen överträffat Q1-förväntningarna för intäkterna, medan cirka 44 procent har överträffat förväntningarna på rörelseresultat (EBIT). På sektornivå överträffade 67 procent av bolagen inom finans konsensus på rörelseresultat medan endast 20 procent av bolagen inom IT överträffade konsensus.

Små positiva EBIT-revideringar för 2024 och 2025

Aggregerat för de svenska bolag som hittills har rapporterat, är intäktsprognoserna i princip oförändrade för 2024. Rörelseresultatet har justerats upp 1 procent för både 2024 och 2025 (mätt tre dagar före och tre dagar efter rapporteringsdagen). Sektorer med de största positiva EBIT-justeringarna för 2024 var material och sällanköpsvaror medan IT hade de största negativa EBIT-justeringarna (2024). Om vi jämför rörelseresultatet 2025 med 2024 har vi en tillväxt på 11 procent (oreviderat EBIT), vilket är i linje med den förväntade tillväxten för det globala börsindexet MSCI World för 2025 (13 procent) medan förväntad tillväxt för innevarande år är något lägre på 8 procent. Prognosen för rörelsemarginalen är för närvarande 11,8 procent för de svenska bolagen (viktade) för 2024 och 12,8 procent för 2025.

De största revideringarna under den senaste månaden

Om vi tar en något längre horisont (en månad) och tittar på bolagen med de största konsensusrevideringarna för EBIT 2024 hittar vi Addnode, Boliden, Engcon och MTG med de största positiva EBIT-revisionerna medan Paradox Interactive, New Wave Group, Indutrade och Electrolux hade de största negativa revideringarna. Notera att vi använder oreviderade siffror, där engångsposter kan orsaka stora avvikelser i vissa fall. Det har funnits en ganska hög korrelation mellan resultatjusteringar och prestanda på börsen. De 20 bästa bolagen med de högsta resultatrevideringarna förra månaden, med en genomsnittlig EBIT-uppgradering på 9 procent, var upp i genomsnitt med 10 procent under samma period. De 20 bolagen med de svagaste resultatjusteringarna förra månaden, med en genomsnittlig nedgradering på 4 procent för EBIT, var ned i genomsnitt med 3 procent under samma period.

Källa: Baserat på Factsets konsensusprognoser på bolag med ett börsvärde över 500 miljoner euro.

Underlaget hittar du här.

Strategikommentarerna ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.