Artiklar

Sektorn med rekordhög rabatt

Telekomoperatörer värderas lågt men brottas fortfarande med höga investeringsnivåer, vilket sätter press på kassaflödena på kort sikt. ABGSC:s analytiker Oscar Rönnkvist rekommenderar bolag med låg estimatrisk och potential för långsiktig tillväxt i utdelning per aktie.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

Telekomoperatörer är en klassisk defensiv sektor på Stockholmsbörsen. Karaktäristiska egenskaper för denna sektor är stabila bolag, hög mognadsgrad, stora fasta investeringar (capex) som fungerar som barriärer för nya aktörer, samt stabila kassaflöden. Men samtidigt har sektorn en relativt låg tillväxttakt. Utöver att operatörerna haft svårt att höja priserna för 5G till slutkunderna, har inflationen de senaste åren satt press på företagen som inte kunnat kompensera sig i samma utsträckning.

Trots att telekomsektorn generellt sett erbjuder höga direktavkastningar, har sektorn presterat betydligt sämre än börsen som helhet de senaste åren. Det finns dock undantag; till exempel har Tele2 stigit med cirka 20 procent i år. Aktien fick en skjuts efter en positiv rapport och har även fått en ny huvudägare under våren efter att Kinnevik sålt sitt innehav. I ett tidigare studiosamtal hos ABG Private Banking lyftes Tele2 fram som ett favoritcase för utdelningsportföljen.

Det finns dock indikationer på en förbättrad tillväxttakt i den nordiska telekomsektorn, enligt ABGSC:s analytiker Oscar Rönnkvist i ett studiosamtal på ABG Private Banking. Jämfört med europeiska telekomoperatörer växer nordiska operatörer i genomsnitt både i omsättning och vinst snabbare än sina europeiska motsvarigheter, och genererar även en högre avkastning på aktiekapitalet.

– Efter pandemin har tillväxten faktiskt förbättrats något, delvis på grund av prishöjningar för att kompensera för inflationen. Många europeiska och även nordiska operatörer har förutspått en stabil, låg ensiffrig tillväxt under 2024.

Sektorn brottas med fortsatt höga investeringsnivåer, särskilt inom 5G där operatörerna fortfarande väntar på att se avkastningen från sina investeringar. På kort sikt sätts kassaflödena under press av de ökade kostnaderna för utbyggnaden av 5G, vilket ökar risken för att vissa operatörer inte kommer att kunna upprätthålla sin utdelningsandel på ett uthålligt sätt.

– Telekomsektorn värderas just nu med en rekordhög rabatt jämfört med börsen som helhet, vilket vi tror beror på flera faktorer. För det första har den senaste tidens högre räntor och inflation gjort det svårare för operatörerna att höja priserna i takt med inflationen, vilket har skapat press på kassaflödena. Samtidigt, med stigande räntor och företag som är relativt skuldsatta, har kassaflödena utsatts för ytterligare press, vilket har gjort det svårare för operatörerna att täcka sina utdelningar med kassaflödet.

Oscar Rönnkvist lyfter fram den finska operatören Elisa som ABGSC:s favorit i den nordiska operatörssektorn. Bolaget har länge varit bäst i klassen i Norden och är en av de bäst presterande europeiska operatörerna. Det som särskilt utmärker Elisa är stabiliteten i kassaflödet och vinsterna, samt den högeffektiva kapitalallokeringen. Elisa har en sund skuldsättning och har fokuserat på sin kärnmarknad, samtidigt som de i princip har undvikit förvärv.

– Det är ganska enkelt att förutse bolagets intäkter och utdelningstillväxt, som har varit stabil omkring 5-6 procent per år sedan 2018. Vi förväntar oss att Elisa fortsätter att öka utdelningen med över 5 procent under 2024, givet den stabila tillväxten i EBITDA och samtidigt en mycket återhållsam capex jämfört med andra bolag i sektorn. Det ger en attraktiv kombination av en direktavkastning på cirka 5 procent och en årlig utdelningstillväxt på över 5 procent.

Under ABG Private Bankings studiosamtal delade Oscar Rönnkvist även sin syn på utvecklingen inom igaming-sektorn.

Prenumeranter av nyhetsbrevet Top Picks

Du som är prenumerant har även tillgång till den andra delen av studiosamtalet med Oscar Rönnkvist, där han lyfter fram sina aktiefavoriter inom igaming och telekomoperatörssektorn.

Se studiosamtalet med Oscar Rönnkvist.

Sektorkommentarerna ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.

Elisa investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 21 april 2024 18:11 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.

I ett tidigare studiosamtal lyfte fram Tele2 som en köpkandidat.

Artiklar

Två spelbara sektorer

Den nuvarande ekonomiska osäkerheten, kombinerad med börser som närmar sig rekordnivåer, skapar en utmanande miljö för investerare. Oscar Rönnkvist, analytiker på ABGSC, menar att sektorerna igaming och telekomoperatörer erbjuder stabilitet och är relativt lågt värderade. Han lyfter även fram två aktiefavoriter.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

Många av bolagen på Stockholmsbörsen inom onlinespel för kasino och betting (igaming på branschspråk) gynnades kraftigt under pandemin när alla blev hemmasittande. Den historiskt sett relativt ocykliska branschen har dock, med några undantag, haft en trögare utveckling på börsen under de senaste åren.

Trots detta fortsätter marknadstrenderna inom igaming att vara starka och sektorn växer stabilt med höga ensiffriga procenttal. Denna tillväxt drivs till stor del av den strukturella förflyttningen från traditionella landbaserade kasino till spel online. Mogna marknader som Sverige och Storbritannien uppvisar en onlinepenetration som är mer än dubbelt så hög som det globala genomsnittet, vilket tyder på en robust utveckling för nätspel. Under ett studiosamtal hos ABG Private Banking lyfter ABGSC:s analytiker Oscar Rönnkvist fram att igaming-sektorn har visat motståndskraft trots att aktievärderingarna har varit under press under flera år. Och det är inte på grund av att de finansiella nyckeltalen har försämrats drastiskt.

– Pressen kommer från att många fondbolag av ESG-skäl exkluderar igaming-bolagen i sitt investeringsuniversum. Det stora skiftet i denna inställning var någonstans omkring 2018-2019, och sedan dess har rabatten mot börsen som helhet ökat markant. Med tanke på sektorns stabila kassaflöden anser vi att det finns en gräns för hur mycket rabatten kan öka. Dessutom fortsätter skiftet mot reglerade marknader, vilket bör göra sektorn mer attraktivit för investerare. Vi förväntar oss inte att se samma generella säljtryck som vi har sett tidigare år, eftersom denna övergång till reglering kan hjälpa att öka förtroendet för branschen.  

Igaming-sektorn har i allmänhet attraktiva nyckeltal, kännetecknade av snabb tillväxt, höga vinstmarginaler, bra avkastning på eget kapital och effektiv kassakonvertering. De svenska bolagen inom igaming har i regel robusta balansräkningar och nästan alla har en nettokassaposition, vilket gör dem finansiellt stabila och attraktiva för investerare. En stark balansräkning ger också utrymme för återköp av aktier, vilket i sin tur kan bidra till att stärka köpsidan och stödja aktiepriset.

– Vi föredrar en kapitalallokering där bolagen återköper sina aktier på nuvarande pressade nivåerna. Flera av bolagen i sektorn utnyttjar redan återköp som ett sätt att stödja aktiekursen och öka aktieägarvärdet. Det går dra paralleller till det svenska tobaksbolaget Swedish Match innan det blev utköpt för ett par år sedan. De använde aktivt använde återköp för att mota en pressad värdering samtidigt som de ökade vinsten per aktie, säger Oscar Rönnkvist.

Fusioner och förvärv kan driva tillväxt och marknadsandelar inom igaming-sektorn. Oscar Rönnkvist förutspår fortsatt konsolidering i Norden med flera potentiella uppköpskandidater, vilket kan ge investerare nya möjligheter. Exempelvis har Leovegas, Aspire Global och Net Entertainment köpts ut från Stockholmsbörsen de senaste åren. Denna trend ser ut att fortsätta, särskilt efter att den franska speljätten FDJ lade ett bud på den svenska speloperatören Kindred i början av året.

Trots att igaming-sektorn har många positiva drivkrafter, finns det binära risker, särskilt relaterade till regleringar och juridiska granskningar.

– Vi anser att dessa risker redan återspeglas i de nuvarande värderingarna, investerare har redan beaktat dem i sina investeringsbeslut. Sektorn är dessutom relativt okänslig för konjunktursvängningar, vilket ger en extra grad av stabilitet, säger Oscar Rönnkvist.

Oscar Rönnkvist delade även sin syn på telekomoperatörssektorn och dess framtidsutsikter under studiosamtalet.

Prenumeranter av nyhetsbrevet Top Picks

Du som är prenumerant har även tillgång till den andra delen av studiosamtalet med Oscar Rönnkvist, där han delar med sig av sina aktiefavoriter inom igaming och telekomoperatörssektorn.

Se studiosamtalet med Oscar Rönnkvist.

Sektorkommentarerna ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.

Artiklar

”Börsen har stigit av rätt anledning”

ABGSC:s aktiestrateg Christer Linde ser fortsatt potential för Stockholmsbörsen och tror att en svensk räntesänkning kan skicka ut en positiv signal till omvärlden. Han ser potential inom banksektorn men undviker kvalitetsbolag med modest tillväxt.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

Hur ser du på börsen just nu?

Vi har en positiv grundsyn och förväntar oss en börsuppgång för Stockholmsbörsen på 10-15 procent för helåret. Marknaden får stöd av en fortsatt stark arbetsmarknad, förbättringar i makrodata (globala PMI-data är nu över 50) och en relativt rimlig värdering av de amerikanska börserna. Trots stigande långräntor, geopolitiska oroligheter och rekyl av ’Magnificent Seven’-bolagen i USA, visar marknaden generell styrka. Ändå ligger börsen nära all time high. Orsaken är främst en gradvis tro på att vi undviker en global lågkonjunktur, vilket inte är inprisat i marknaden.

Hur påverkar de senaste ränterörelserna i USA?

Med tanke på att USA har visat generell styrka i makroutvecklingen, bör inte den stigande inflationen och långräntorna ses som negativa faktorer som kan äventyra en fortsatt börsuppgång. Börsen har stigit av rätt anledning. I ett hundraårsperspektiv är USA:s nuvarande tioårsränta (4,7 procent) och inflationstakt (3 procent) helt normala nivåer. Dock ligger den amerikanska korträntan för högt. Konsensus är därför nu mer rimligt med en amerikansk styrränta på cirka 4 procent i mitten av 2025 (jämfört med dagens styrränta i intervallet 5,25–5,5 procent).

Och i Sverige?

Riksbanken kan komma att sänka räntan före den amerikanska centralbanken, och eventuellt även före den europeiska centralbanken, baserat på nuvarande inflationstakt. Vi tror att en svensk räntesänkning kan skicka ut en positiv signal till omvärlden. Sverige, som är ett mycket räntekänsligt land, har klarat av höga räntor och även fått ned inflationstakten, vilket är ett tecken på styrka. Detta borde locka tillbaka riskkapital till Sverige och kan motverka en potentiell försvagning av kronkursen, som annars skulle kunna uppstå på grund av ränteskillnaden mellan Sverige och USA.

Hur värderas börserna i dagsläget?

Värderingarna på aktiemarknaderna är relativt spretiga. Globalt sett ligger börserna på ett framåtblickande P/E-tal för de kommande tolv månaderna på 18,4x, vilket är 10 procent högre än det historiska snittet. Om man exkluderar den amerikanska börsen, som utgör hela 71 procent av världsindex, sjunker P/E-talet till 14,2x, vilket är i linje med normal börsvärdering. Stockholmsbörsen värderas till knappt 30 procent rabatt mot den amerikanska börsen, vilket är nära tjugoårshögsta.

Vad driver börserna framåt?

I dagens räntemiljö finns det begränsat utrymme för en ytterligare generell expansion av P/E-talen globalt, vilket innebär att fokus kommer att ligga mer på vinsttrenden. Den förväntade vinsttillväxten för 2024 ligger på cirka 7 procent globalt och 9 procent för Sverige, vilket är rimligt med tanke på ett soft landing-scenario. Om det istället kommer mer bevis för ett no landing-scenario, finns det möjligheter till upprevideringar av vinsterna. Under de senaste tre månaderna har vinstrevideringarna varit mer eller mindre oförändrade.

Vad är dina första intryck av rapportsäsongen i USA och Sverige?

I USA har hittills endast 14 procent av bolagen rapporterat, och en tydlig majoritet har visat bättre resultat än väntat. Det ligger dock helt i linje med tioårssnittet, där 74 procent av bolagen brukar rapportera bättre resultat än förväntat. Eftersom en stor del av den förväntade vinsttillväxten på USA-börserna kommer från ’Magnificent Seven’-bolagen, är det på dessa som fokus ligger. Fyra av dessa bolag rapporterar denna vecka och kan bli tongivande. Den svenska rapportsäsongen har precis börjat, så det är för tidigt att dra några större slutsatser. Dock noterar vi att det har varit väldigt få vinstvarningar inför rapportsäsongen. Därför bör fokus i delårsrapporterna ligga på marginalerna och på utsikterna för 2024.

Hur bör man investera 2024?

Vi har en positiv syn på Stockholmsbörsen, och vi ser potential för en omvärdering jämfört med de amerikanska börserna. Vi bedömer att räntemarknaden har normaliserats, men att värderingarna på individuell bolagsnivå ännu inte har gjort det. I ett scenario med antingen soft landing eller no landing, och räntor kring dagens nivåer, kan bolag som handlas under sitt historiska snitt (från före 2020) återgå till mer normala värderingar.

En sektor där vi ser god uppsida är banksektorn. Före 2020 handlades den kring ett P/E-tal på 10-11x, men ligger nu på 7-8x på grund av oro kring kreditförluster och räntekänslighet. Kvalitetsbolag med modest tillväxt är generellt sett fullvärderade, så där ser vi få möjligheter just nu. Vi ser även potential i bolag med en relativt hög skuldsättning men som samtidigt genererar bra kassaflöden.

Sektorkommentarerna ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.

Artiklar

Tech-bolagen som står inför en vändning

Utvecklingen inom IT/tech-sektorn har varit tudelad de senaste åren. I ABG Private Bankings studiosamtal lyfter vår aktieanalytiker Daniel Thorsson fram trenderna och förutsättningarna för revansch hos tidigare förlorare.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

Förra veckans starka jobbsiffror från USA ökar sannolikheten för en mjuklandning i USA och ger fortsatt stöd åt styrkan på börsen i såväl USA som övriga världen. På Stockholmsbörsen är dock uppgången tudelad, där småbolagsindex underpresterat storbolagsindex sedan 2020. Det finns dock tecken på ett begynnande skifte. Under mars utvecklades småbolagsindex starkare än börsens största bolag.

I vår makrokommentar i förra veckan argumenterade ABG Private Bankings makrostrateg Hans Peterson att det stundande skiftet i penningpolitiken skapar goda förutsättningar för att uppgången breddas till fler bolag och inkluderar konsumtionsdrivna och räntekänsliga sektorer. Revansch för småbolagen med andra ord.

I sektorn IT/tech finns många intressanta småbolag. ABGSC:s aktieanalytiker Daniel Thorsson har bevakat sektorn under många år. I ett studiosamtal i ABG Studio lyfter han fram flera tillväxttrender och de skilda förutsättningarna för några delsektorer inom IT/tech, efter två svagare år och stora kursrörelser bland bolagen.   

– Vi ser en gradvis återhämtning inom hårdvaruförsäljning. Det finns ett återinvesteringsbehov efter hårdvaruinköpen och försäljningsboomen som utlöstes av pandemin. Investeringscykeln är relativt kort och efter 3-4 år är det dags att investera igen, och där är vi nu.

Samtidigt är IT-konsultsektorn under press. Kunderna pausar i allt högre utsträckning projekt som ligger utanför de grundläggande digitaliseringsbehoven. Det påverkar IT-konsultmarknaden negativt med överutbud och risk för prispress under 2024 enligt Daniel Thorsson, som inte ser köpläge i sektorn kortsiktigt.

Den bästa utvecklingen de senaste två åren har SaaS-bolagen haft, det vill säga bolag som utvecklar och säljer prenumerationsbaserad mjukvara, oftast affärskritisk sådan. Saas-bolagen växer stabilt och organiskt med prishöjningar, kundintag och breddad produktförsäljning. Daniel Thorsson bedömer dock att tillväxtmomentum bland Saas-bolagen kan mattas av under 2024 och 2025, givet mindre medvind från inflationsdrivna prishöjningar. Dessutom värderas Saas-bolagen högre jämfört med före pandemin, vilket sammantaget bör begränsa potentialen i sektorn.

Det finns dock intressanta IT/tech-bolag med kurspotential under 2024.

– Mjukvarubolag som är transaktions- och volymdrivna tog mycket stryk under 2022 och 2023. En svagare tillväxt tvingade fram stora kostnadsbesparingar. Det har skapat en gynnsam situation inför 2024 och 2025, med god potential för en kraftig lönsamhetsförbättring bland de lite mer cykliska mjukvarubolagen.

Prenumeranter av nyhetsbrevet Top Picks

Du som är prenumerant har även tillgång till hela studiosamtalet samt Daniel Thorsson aktiefavoriter på Stockholmsbörsen samt vilka tre tillväxttrender som investerare letar exponering mot globalt.

Se studiosamtalet med Daniel Thorsson

Sektorkommentarerna ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.

Artiklar

Uppgången breddas på aktiemarknaden

Det stundande skiftet i penningpolitiken skapar gynnsamma utsikter inför 2025. ABG Private Bankings senior strategist Hans Peterson ser ett skifte i vilka bolag och sektorer som investerare bör positionera sig i just nu.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra makro- och strategikommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

Riskaptiten är på topp och börserna sätter nya kursrekord. Europaindexet STOX600 har stigit fem månader i rad. I likhet med börsuppgången på de amerikanska börserna är det ett fåtal stora bolag som står för en stor del av uppgången. I Europas fall bolag som danska läkemedelsjätten Novo Nordisk, nederländska chiptillverkaren AMSL och franska lyxkonglomeratet LVMH.

Hur ser förutsättningarna ut för konjunktur, räntor, inflation och eventuellt bränsle för fortsatta börsuppgångar? Och var bör investerare leta efter avkastning 2024? Vi har ställt fem frågor till Hans Peterson, senior strategist på ABG Private Banking.  Hans Peterson, senast i rollen som SEB:s Head of Asset Allocation, utarbetar tillsammans med ABG Private Bankings investeringschef strategi och portföljallokering på ABG Private Banking.

Hur ser du på makroläget just nu?

Marknaderna har drivits av den snabbt fallande inflationstakten och en alltmer positiv syn på konjunkturläget. Stabiliteten i makrodata har fortsatt och de flesta inköpschefsindex har bottnat. I kombination med det stundande skiftet i penningpolitiken blir tajmingen perfekt och långsiktigt ger det ett attraktivt köpläge.

Inflationen är i fokus – vad är din syn?

Just nu rubbas den fallande trenden kortsiktigt av att inflationsdata kommit in aningen högre än förväntat, vilket inte är så ovanligt i början av året. Och det är främst tjänsteinflation som stiger, varuinflationen är fortsatt låg. Under de närmaste månaderna bör vi se lägre inflationsdata. De strukturella faktorerna för låg inflation är på plats. Det öppnar för centralbankerna att sänka räntorna och då får vi en ny konjunkturbild.

Hur kan den nya konjunkturbilden materialiseras?

Penningpolitik har långa ledtider och centralbankerna vill sannolikt börja sänka för att inte få ett utdraget negativt konjunkturförlopp under 2024 och 2025. På aktiemarknaderna kommer uppgången breddas från de stora tillväxtbolagen till fler bolag. I den rörelsen får vi med konsumtionsdrivna och räntekänsliga sektorer. På obligationsmarknaden kommer räntespreadar att krympa ihop, vilket i sin tur underlättar för skuldsatta bolag. Det är också värt att notera att små och medelstora bolag i USA har stigit snabbt när räntebilden ändras. Det mönstret kommer även att gälla i Sverige.

Hur bör investerare positionera sig just nu?

Aktiemarknaden genomgår normalt sett tre återhämtningsfaser. I första fasen diskonterar marknaden de inledande räntesänkningarna, vilket vanligtvis är en gynnsam fas om ekonomin inte befinner sig i djup recession. Den andra fasen inträffar när räntesänkningarna väl har påbörjats, vilket också tenderar att vara en positiv period. I den sista fasen stabiliseras konjunkturen och företagens vinster börjar stiga. Dessa tre faser sträcker sig över ett antal år och strategin bör anpassas löpande under uppgångsfasen. Vi ser en positiv period framför oss och det är naturligt att favorisera tillgångsslaget aktier i portföljerna. Eventuell svaghet på marknaden bör betraktas som köptillfällen.

Vilka områden och sektorer är intressanta 2024?

Tidigare börsvinnare utmanas nu av andra sektorer som får bra vinsttillväxt när räntorna sänks. Globalt kommer det att ske ett skifte till Europa och Emerging markets. För svensk del innebär det att våra cykliska och räntekänsliga aktier kommer mer i fokus. Investerare bör löpande positionera sig i nästa fas vinnare. Det innefattar små och medelstora bolag, räntekänsliga bolag som exempelvis fastighetsbolag och serieförvärvare.

Makro- och strategikommentarer ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.

Artiklar

Därför fortsätter börsfesten

Börsen handlas kring all time high och riskaptiten är god. Flera faktorer talar för en fortsatt positiv börs under 2024 enligt analytiker Christer Linde i ett studiosamtal på ABG Private Banking, som även lyfter fram aktier till utdelningsportföljen.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

Börserna levererar rekord på löpande band. Den senaste veckan har marknadens positiva tolkning av en lång rad räntebesked agerat fortsatt stöd åt börsuppgången. Den breda Stockholmsbörsen har exempelvis klättrat drygt 5 procent i mars och 7 procent för helåret. USA-börserna har utvecklats ännu starkare, där både S&P 500 och Nasdaq har stigit kring 10 procent i år. Den senaste tiden har vi dessutom sett kraftigt övertecknade börsintroduktioner med tillhörande kursrusningar på första handelsdagen i såväl USA som Sverige, vilket bekräftar den underliggande riskaptiten. Förra veckans räntebesked från den amerikanska centralbanken Fed var väntat men budskapet på räntemöte tolkades dock mjukare än väntat.

– Marknaden har under våren skiftat fokus från en soft landing i till en no landing i USA. En marginellt positiv revideringstrend för vinstprognoserna, lite bättre makrodata än väntat och förhoppningar om en bättre konjunkturell utveckling bidrar till uppgången, säger ABGSC:s analytiker Christer Linde, i ett studiosamtal om börsen och utdelningssäsongen på ABG Private Banking.

Stockholmsbörsen är dessutom attraktivt värderad relativt globala börser och en region som investerare söker sig till när man vill ta mer risk i marknaden.

– När marknaden fokuserar på det konjunkturella förloppet och vågar gå ut på riskskalan, då är den svenska börsen inte utmanande värderat på P/E 15x. Notera dock att banker och teleoperatörer värderas långt under sitt historiska genomsnitt. Värderingsgapet till USA har vuxit till nästan 30 procent jämfört med historiska 8 procent. Om det gapet normaliseras finns en stor uppsida för den svenska börsen. Vår prognos är att Stockholmsbörsen stänger helåret på 10-15 procent.

För Stockholmsbörsen finns även ett intressant historiskt mönster. Under perioden 1904 till 2023 har det varit väldigt ovanligt att Stockholmsbörsen endast stiger ett år i följd efter en stor nedgång, som under börsåret 2022. Det historiska genomsnittliga mönstret är att återhämtningen tar tid och att börsen stiger flera år i rad. Det mönstret ger stöd åt en fortsatt uppgång under 2024.

Kortsiktigt finns dessutom ett extra starkt säsongsmönster att luta sig mot som investerare. Perioden från mitten av mars till och med maj har historiskt genererat en genomsnittlig avkastning på hela 5 procent på Stockholmsbörsen. Det motsvarar drygt hälften av en genomsnittlig historisk årsavkastning på börsen. Börssentimentet är därför ofta positivt på våren, inte minst givet likviditetstillskottet från utdelningssäsongen som är en viktig faktor. I den andra delen av studiosamtalet diskuterar Christer Linde utdelningssäsongen och några utvalda favoriter bland utdelningsaktierna. 

Det saknas dock inte risker som kan bryta börsuppgången.

– Risken är att marknaden har sprungit före när det gäller inflationsutvecklingen och förväntningarna att centralbankerna agerar och sänker räntorna. Om inflationen blir för stark och av fel anledning, att vi exempelvis går in i en geopolitisk stressad situation och får stagflation, kan börsuppgången brytas. Om vi får en ökad inflation för att konjunkturen tar ordentlig fart, då är det ett mindre bekymmer.

Sektorkommentarerna ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.

Artiklar

E-handelsbolagen vaknar till liv

Konsumentsektorn reser sig efter några tröga år. Även om tillväxten ännu inte övertygar, är lönsamheten på väg upp. ABGSC:s analytiker Fredrik Ivarsson synar sektorn och lyfter fram en delsektor som särskilt intressant.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

En försiktig optimism kan skönjas bland de konsumentrelaterade bolagen, som pressats hårt de senaste åren. Konsumentens motvind har dock avtagit i takt med fallande inflationstakt, förväntningar om räntesänkningar och stigande konsumentförtroende. De positiva signalerna i sektorn blir allt fler, enligt ABGSC:s analytiker i konsumentsektorn Fredrik Ivarsson i ett studiosamtal i ABG Studio, även om det fortfarande finns svaga punkter.

– I det senaste kvartalet uppvisade konsumentbolagen en fortsatt svag tillväxt i stort sett över hela linjen, där en majoritet fortfarande uppvisar negativa tillväxttal. Positivt är att bruttomarginalerna förbättras och bidrar till vinstutvecklingen. Stärkta bruttomarginaler är främst en effekt av lägre råmaterialpriser och lägre fraktkostnader. Kassaflödena är generellt sett starka och en effekt av att många bolag fokuserar på att reducera sina lager.

I boksluten flaggade en majoritet av konsumentbolagen att det råder en fortsatt stor osäkerhet kring efterfrågan, men att andra halvåret 2024 bör bli lite bättre än första halvåret. Det präglar även investerarsentimentet, som har en fortsatt relativt ljummen syn på sektorn.

– Konsumentsektorn värderas med cirka 10 procent rabatt relativt övriga marknaden. Visibiliteten är dock fortsatt låg, inte minst i de mer cykliska delsektorerna. Vissa ocykliska segment utvecklas dock starkt, särskilt bolag som gynnas av att konsumenten letar lägre priser.

Andra intressanta segment är bolag som befinner sig i en återhämtningsfas. Fredrik Ivarsson lyfter fram e-handelssektorn som ett sådant exempel. E-handeln kommer från en tuff period under 2022 och ett svalare 2023, efter den stora försäljningsboomen under pandemin. Den underliggande trenden att e-handeln fortsätter ta marknadsandelar är dock fortfarande högst aktuell. Motvinden från höga kostnader och tuffa jämförelsetal har ebbat ut. Färsk data från Svensk Handels E-handelsindikator bekräftar bilden av en stark start på året för e-handeln, som ökade omsättningen med 14 procent i februari jämfört med samma månad föregående år.

I den andra delen av studiosamtalet lyfter Fredrik Ivarsson fram ett av e-handelsbolagen som ett top pick i konsumentsektorn. Det är dock viktigt att vara selektiv.

– Vi har en fortsatt försiktig syn på boag inom bygg- och heminredningssegmentet. De missgynnas fortsatt av en svag byggkonjunktur och låga transaktionsvolymer på andrahandsmarknaden. 

En annan viktig drivkraft för sektorn är att konsumentförtroendet befinner sig i en stigande trend, om än från relativt låga nivåer. Reallöneökningar står för dörren under 2024 med fallande inflation och räntor. I USA har konsumtionen utvecklats starkt de senaste fyra åren, till skillnad från i Europa. Fredrik Ivarsson ser dock ett trendskifte i år, där reallöneökningar i Europa ger stöd samtidigt som en lite försiktigare syn på den amerikanske konsumenten är befogad, givet att USA kommer från en väldigt stark period.

I den andra delen av studiosamtalet presenterar Fredrik Ivarsson bästa aktierna att äga i konsumentsektorn just nu.

Se studiosamtalet med Fredrik Ivarsson

Sektorkommentarerna ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.

Artiklar

Fastighetssektorn vädrar morgonluft

Fastighetssektorn släpar efter i börsrallyt, trots en upptinad obligationsmarknad. ABGSC:s fastighetsanalytiker Fredrik Stensved ger svar i dagens studiosamtal om det har blivit dags för fastighetssektorn att ta plats i börsvärmen igen samt vilka fastighetsaktier som är extra intressanta.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

I år har Stockholmsbörsen utvecklats betydligt starkare än fastighetssektorn, som har backat kring 7 procent och därmed halkat drygt 10 procent efter börsen. I ett studiosamtal summerar ABG Sundal Colliers topprankade fastighetsanalytiker Fredrik Stensved de nyligen rapporterade boksluten för det händelserika året 2023 som bättre än förväntat. Han lyfter bland annat fram högre driftsnettomarginal jämfört med samma period föregående år, lägre räntenivåer och positiv nettouthyrning som bidragande faktorer.

– Vi har blivit mer positiva till fastighetsaktier jämfört med i början av året, då vi hade fler sälj- än köprekommendationer i sektorn. Nu har vi genomfört en hel del uppgraderingar på rekommendationsfronten. Dels tack vare att kurserna kommit ned, dels att fundamenta i bolagen har blivit bättre.

En annan ljuspunkt är att finansieringsmarknaden för fastighetsbolagen har tinat upp. Framför allt har obligationsmarknaden förbättrats under 2024 och räntespreadarna har krympt påtagligt. Obligationsmarknaden har åter blivit ett alternativ till bankfinansiering. Dessutom har nedskrivningar av fastighetsvärdena sedan toppnoteringarna varit mindre än väntat, även om det finns stora skillnader inom sektorn. Finansiellt pressade samhällsbyggnadsbolaget SBB har skrivit ned värdena mest. Fastighetsbolag med tyngdpunkt mot kontorslokaler i Stockholm har haft större motvind än övriga sektorn och tvingats till större nedskrivningar än genomsnittet.

– Vi gillar generellt sett högavkastande bolag, i bemärkelsen fastigheter med högre avkastningskrav. Dessa bolag hittar vi inom lätt industri, logistiklager, kontorsfastigheter i mindre städer i Sverige eller inom lågprishandel. I den andra änden har vi kontorsfastigheter i Stockholm med en mix av lägre avkastningskrav och cykliska hyror som har skapat osäkerhet. Inflationen har höjt hyrorna i storleksordningen 20 procent sedan pandemin. Vi är osäkra om dessa hyresnivåer verkligen kommer att hålla när avtalen löper ut.

Hos utländska investerare har oron för en kommersiell fastighetsbubbla i Sverige mjuknat under senare tid. Många utländska hedgefonder har haft – eller delvis har – en negativ syn på svensk fastighetssektor, men Fredrik Stensved upplever att den värsta stormen har bedarrat bland dessa investerare. Även på hemmaplan är sektorn underviktad, vilket sammantaget har skapat ett attraktivt läge.

– När marknaden börjar blicka in i 2025, ser vi ett attraktiv läge att äga svenska fastighetsaktier. Tack vare den korta räntebindningen och den relativt höga belåningen kommer svensk fastighetssektor att växa mycket bättre än motsvarande fastighetsbolag på exempelvis andra europeiska marknader som Holland, Belgien, UK eller Frankrike. Det finns en omviktning att göra till svenska fastigheter.

I den andra delen av studiosamtalet presenterar Fredrik Stensved fastighetsaktierna att äga just nu.

Se studiosamtalet med Fredrik Stensved

Sektorkommentarerna ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.