Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

Det är inte bara världens börser som nosar på rekordnivåer. Även guldpriset och kopparpriset, som noterade nytt all time high vid 11 105,5 dollar per ton för två veckor sen, har stigit till nya toppar. Megatrender som klimatomställningen och AI-boomen driver på efterfrågan på vissa metaller långt snabbare än utbudet kan öka.

Det skapar intressanta investeringsmöjligheter enligt Adrian Gilani, analytiker på ABGSC, i ett studiosamtal på ABG Private Banking. Efterfrågan på koppar har skjutit i höjden i takt med elektrifieringen av fordon och utbyggnaden av fossilfri energi. I nuläget uppvisar kopparproducenterna hög lönsamhet, inklusive marginalproducenterna med högst marginalkostnader. Enligt Adrian Gilani ligger förklaringen i de höga kopparpriserna. En bidragande komponent är att Kina har ökat importen, vilket har drivit upp efterfrågan i år. Utbudsproblematiken för kopparproduktion kvarstår dock.

– Vi är på väg in i nästa supercykel för koppar. Den drivs dels av en strukturellt ökad efterfrågan i andra länder än Kina, främst emerging markets, dels av elektrifieringstrenden. Det är tio år sedan den senaste peaken för koppar och många befintliga gruvtillgångar är underinvesterade. Dessutom har inte speciellt många nya gruvtillgångar tillkommit. Det har resulterat i ett tajt utbud men också att man i befintliga gruvor har beläggningsgrader som har fallit under de senaste tio åren.

Med en växande medelklass i emerging markets-länderna ökar konsumtionen av koppar per capita. Även i utvecklade länder som Sverige, med en hög kopparkonsumtion per capita, ökar kopparkonsumtionen när samhället ska elektrifieras. Utbudet förväntas dock inte öka i alls samma utsträckning som den förväntade efterfrågan om tio år. Visserligen öppnas nya gruvor, men problemet är att ledtiderna är väldigt långa.

– Om du kommer på idag att du ska öppna en koppargruva, då hinner den troligtvis inte öppna till 2032. Allt nytt utbud som tillkommer på marknaden fram till 2032 är väl känt, vilket gör prognosen för utbudet ganska säker. Andra hämmande faktorer för utbudet är lägre och minskande metallhalter i gruvorna. Det kommer kräva mer underjordsbrytning, vilket ökar kostnaden.

Två stora utmaningar på stålmarknaden

Om det råder stor brist på den röda metallen i världen, är läget det motsatta på stålmarknaden. Enligt Adrian Gilani brottas stålindustrin med låga eller fallande stålpriser i alla geografier. Det finns en global överkapacitet, som har sina rötter i Kinas expansion på stålmarknaden under 00-talet. Kina har en enorm produktionskapacitet och när den inhemska efterfrågan peakade kring 2014, skeppades mycket av överskottet på export. Det har haft en negativ effekt på beläggningsgraden för stålverk i alla regioner globalt. Beläggningsgraden har inte återhämtat sig fullt ut jämfört med tidigt 00-tal.

Utöver global överkapacitet står producenter som använder kolbaserad stålproduktion inför ytterligare en stor utmaning: att ställa om till miljövänlig stålproduktion. Ungefär 60 procent av Europas stålproduktion är kolbaserad. Dagens utsläppsrättssystem med gratis utsläppsrätter till europeiska stålbolag kommer successivt fasas ut till 2034.

– Ståltillverkare har två val om de ska fortsätta producera stål i mitten av 2030-talet. Antingen ställa om till skrotbaserad eller vätgasbaserad ståltillverkning. Annars får man slå igen butiken, för det kommer inte vara lönsamt med kolbaserad stålproduktion.

I del 2 presenterar Adrian Gilani investeringsidéer kring hur du kan exponera din portfölj mot den eftertraktade kopparmarknaden samt förslag på en lämplig finansieringskandidat inom stålsektorn.  

Svenska Top Picks inom gruv- och stålsektorn

Du som är prenumerant har även tillgång till den andra delen av studiosamtalet där Adrian Gilani lyfter fram sitt favoritcase inom svensk gruv- och stålsektor samt en lämplig finansieringskandidat.

Se studiosamtalet med Adrian Gilani

Sektorkommentarerna ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.