Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

I studiosamtalet presenterade ABGSC:s topprankade verkstadsanalytiker Olof Cederholm sin syn på läget i verkstadssektorn och vad som ska driva vinsterna i sektorn från nuvarande nivå. I avsnittet nedan lyfter han fram sina favoritaktier inom verkstadssektorn just nu. Se sammanfattning av aktiecasen nedan.

Alfa Laval Stor exponering mot strukturell tillväxt

 • Stor exponering mot energiomställningsteman:
  • ~30 procent av försäljningen påverkas direkt, högre andel indirekt
 • Bra stöd i orderbok – förutsägbara intäkter under de kommande åren
 • Marginalerna är på väg upp
  • Alfa Laval har investerat i tillväxt under de senaste åren – fördelarna kommer att komma
  • Marinsegmentet har legat under marginaltrenden – men är på väg tillbaka
 • Vid ~15x EV/EBITA värderas aktien i linje med sektorn trots högre försäljnings- och vinsttillväxt över tid
 • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 420 SEK

Assa Abloy – Fördubblad USA-exponering ökar lönsamhetspotentialen

 • Idag är över 50 procent av försäljningen i USA, som erbjuder den högsta tillväxten och marginalerna bland Assas slutmarknader
 • Skiftet från Europa till USA ökar den underliggande organiska tillväxten från 4 procent till 5 procent
 • Nästa steg i konjunkturcykeln är riktad uppåt
 • Våra prognoser är 5 procent över konsensus för 2024 justerad EBITA
  • Stark tillväxt i Amerika är en nyckelfaktor
 • Attraktiv värdering trots förbättrade tillväxtutsikter
  • Värderas till 14x EV/EBIT ABG:s prognos för 2024, jämfört med det tioåriga genomsnittet på 18x
 • Vi rekommenderar Köp med riktkurs 330 SEK

Volvo – Efterfrågan på lastbilar i Europa och Nordamerika normaliseras

 • Underliggande efterfrågan är fortfarande god och nu vänder PMI-indikatorerna uppåt igen – vilket indikerar tillväxt 2025
 • Hög flexibilitet i produktionen ger stöd åt höga marginaler 2024-2025
  • Kan snabbt anpassa cirka 20 procent av arbetsstyrkan
  • Kostnader relaterade till leveransbegränsningar 2023 förväntas försvinna
  • Vi förväntar oss en 20 procent nedgång i justerat EBIT för år 2024 – 5 procent över konsensus
 • Jämförbara bolag är mer optimistiska – vi ser en uppåtrisk i våra prognoser
 • EV/EBIT ~7.5x för 2024, men sjunker till cirka 6.5x för 2025
 • Attraktiv direktavkastning kring 6 procent
 • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 310 SEK

Viktig information

Denna film är producerad av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår i denna film är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Informationen är inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

I filmen nämns följande finansiella instrument, som omfattas av redan publicerade investeringsrekommendationer:

Alfa Laval investeringsrekommendationen distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 6 February 2024 14:56 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här

Assa Abloy, investeringsrekommendationen distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 19 February 2024 05:28 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här

Volvo , investeringsrekommendationen distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 29 January 2024 06:29. Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här