Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

ABGSC:s topprankade bankanalytiker Magnus Andersson ger en uppdaterad syn på banksektorn och vad som kan ge nytt bränsle till aktierna. I avsnittet nedan lyfter han fram sin aktiefavorit bland de nordiska bankerna samt en lämplig finanansieringskandidat i sektorn. Se sammanfattning av aktiecasen nedan.

Nordea (Köp) – Mest lönsamma banken i Europa

 • Bästa nettovinsttillväxten (CAGR) i banksektorn under 2023-26p
 • Övertygande kostnadshantering – mål för K/I-talet (kostnader i relation till intäkter) på 44-46 procent
 • Överskottskapital kontinuerligt återförd till aktieägarna i form av utdelning och återköp
 • Mest lönsamma banken i Europa, vilket innebär strategisk flexibilitet och/eller hög och hållbar utdelningspotential
 • Utmärkt företagsledning med dokumenterad förmåga att leverera
 • Starkt värderingsstöd (justerat P/E-tal på 8x vår prognos för 2025, P/BV 1,2x med ROE (avkastning eget kapital) på 15 procent för 2025p
 • Totalavkastning från utdelningar och återköp under 2025-26 på 11 procent per år. Värdering i linje med de nordiska och europeiska sektorerna.
 • Vi rekommenderar Köp (Buy) med riktkursen 152 SEK

Handelsbanken (Hold) – Sämre lönsamhetstrend jämfört med konkurrenterna

 • Svag vinsttillväxt (CAGR) under 2023-26p jämfört med konkurrenter
 • Lägst intäkt, högst kostnader och lägst vinsttillväxt i sektorn 2024p
 • Försämrad lönsamhetstrend jämfört med konkurrenter under 2023-26p
 • Ingen plan för att förbättra ROE (avkastning på eget kapital) i sikte (skulle ändå ta tid)
 • Värderingsstöd vid ett justerat P/E-tal 9x på vår prognos för 2025 och P/BV 0.9x för 2024p. Med ROE som når 10 procent år 2026p och begränsad tillväxt i bokfört värde är den huvudsakliga attraktionen i aktien utdelningsavkastningen (10-11 procent utbetald under 2025-26).
 • Värderas med en omotiverad premie relativt europiska banker
 • Vi rekommenderar Behåll (Hold) med riktkursen 104 SEK

Viktig information

Denna film är producerad av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår i denna film är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Informationen är inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

I filmen nämns följande finansiella instrument, som omfattas av redan publicerade investeringsrekommendationer:

Handelsbanken investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 21 maj 2024 05:37 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.

Nordea investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 18 april 2024 20:20 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.