Vi kan konstatera att majoriteten håller med om den kritik som våra respondenter riktar mot sina private banking-aktörer. Många uttrycker frustration över undermålig rådgivning, favorisering av bankens egna fonder och bristande transparens.

Banken favoriserar sina egna fonder

Investerare efterfrågar en mer opartisk rådgivning som fokuserar på det som är mest gynnsamt för kunden.

Brist på konkreta idéer och affärsförslag

I intervjuerna uttrycker investerarna en önskan om att ha tillgång till ett bredare spektrum av investeringsmöjligheter. Exempelvis obligationer, börsnoteringar och onoterade bolag.

Dolda avgifter och bristande transparens

Många upplever brist på transparens från bankens sida när det gäller vilka avgifter kunden faktiskt betalar. Det är vanligt att det handlar om avgifter eller grundavgifter som inte framgår tydligt.

Rådgivningen och affärsförslagen är bristfälliga

Flera av de intervjuade anser att deras rådgivare saknar tillräcklig kunskap om marknaden och olika tillgångsslag.

För lite information och analys

Det finns en önskan om mer och bättre information för att kunna fatta mer informerade investeringsbeslut på egen hand.

Vi bygger Sveriges bästa private banking – Skriv upp dig på vår väntelista

Vi ser fram emot att berätta mer om vår idédrivna private banking när vi lanserar.