Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

I studiosamtalet presenterade ABGSC:s analytiker Oscar Rönnkvist sin syn på sektorerna igaming (onlinespel för kasino och betting) och telekomoperatörer. I avsnittet nedan lyfter han fram två aktiefavoriter i dessa sektorer. Se sammanfattning av aktiecasen nedan.

Evolution (Köp) – Redo för acceleration

 • Snabbväxande onlinekasinoleverantör med över 20 000 anställda i Europa, Nord- och Sydamerika
 • Högkvalitativt bolag med utmärkt bolagsledning och stora operativa vallgravar värderat till P/E-tal 21x på prognosen för 2024
  • Vinsten per aktie växer i genomsnitt 20 procent per år 2025-2026 enligt vår prognos
 • Värderas med för hög riskrabatt
  • Spelbolag värderas med cirka 65 rabatt jämfört med icke-spelrelaterade bolag
 • Vinsttillväxten stabiliseras kring 20 procent per år närmaste åren och P/E-multipeln stabiliseras kring 20x
 • EPS-tillväxt förväntas driva utvecklingen i aktien utöver en FCF-yield kring 5 procent
 • Aktieåterköp och köp från insynspersoner fungerar som en buffert när värderingen avviker för mycket från den operativa utvecklingen 
 • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 1 500 SEK

Elisa (Köp) – Attraktiv värdering och direkavkastning ger stöd i kvalitetsbolaget

 • Finländsk teleoperatör med 5 700 anställda i över 20 länder
 • Ett av Europas bästa telekombolag med en årlig genomsnittlig EBITDA-tillväxt kring 4 procent de senaste tio åren.
  • Inget år har understigit 2 procent tillväxt.
 • Avkastning på kapital, vinststabilitet och balansräkning är i toppklass
  • Elisa rapporterar sällan engångskostnader
 • Trots en stabil årlig tillväxt i utdelningen per aktie (DPS) kring 5 procent under de senaste åren handlas Elisa till en direktavkastning över 5 procent
 • Uppsidepotential genom snabbare mjukvarutillväxt (International Digital Services) med höga marginaler
 • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 50 EUR

Viktig information

Denna film är producerad av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår i denna film är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Informationen är inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

I filmen nämns följande finansiella instrument, som omfattas av redan publicerade investeringsrekommendationer:

Evolution investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 24 april 2024 21:23 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.

Elisa investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 21 april 2024 18:11 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.

I ett tidigare studiosamtal lyfte fram Tele2 som en köpkandidat.