Artiklar

Fyra sätt att investera i generativ AI

Generativ AI kommer att revolutionera den globala ekonomin genom att automatisera rutinuppgifter och öka produktiviteten. Nästa intressanta utvecklingssteg är hur företag integrerar AI i sina affärsmodeller. Upptäck spännande investeringsmöjligheter inom generativ AI.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra strategikommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

Den 13 maj lanserade Chat GPT sin GPT4-o-version med röst. Denna senaste iteration av AI-verktyget kan se, höra och tala, och dessa förmågor ensamma kan teoretiskt få en omvälvande effekt på många industrier. Det språkmodellbaserade Chat GPT-verktyget lanserades för allmänheten i november 2022 och har sedan dess utvecklats dramatiskt. Under denna period har vi sett verktyget gå från grundläggande artificiell intelligens till maskininlärning, till djupinlärning och nu till generativa förtränade transformatorer. Vi bör förvänta oss en mycket snabb utveckling härifrån, med det mest intressanta nästa steget hur företag använder AI i sina affärsmodeller.​

Det råder en samstämmig uppfattning om att vi kommer att se extrem tillväxt inom generativ AI under det kommande decenniet. Bloomberg Intelligence förväntar sig att marknaden för generativ AI kommer att växa till 1,3 biljoner USD under de närmaste tio åren, från en marknadsstorlek på endast 40 miljarder USD år 2022, vilket motsvarar en årlig tillväxt på över 42 procent. ​

Generativ AI kommer att ha en dramatisk påverkan på alla sektorer. Vår uppfattning är att generativ AI kommer att revolutionera den globala ekonomin genom att automatisera rutinuppgifter och öka produktiviteten. Goldman Sachs uppskattar 7 procent ökning av den globala BNP från AI, medan McKinsey förutspår ett tillskott på 2,6–4,4 biljoner USD till den årliga BNP, och förväntningarna är höga på produktivitets-vinster. ​

Investeringsmöjligheter

Nästa intressanta steg är hur företag använder AI i sina affärsmodeller. Vi har identifierat exponeringen mot generativ AI i fyra kategorier: ​

1) Direkt exponerade företag

Företagen i denna grupp har en tydlig direkt exponering mot AI, till exempel genom väsentliga hårdvaruprocesorer eller AI-utvecklare. Den amerikanska halvledarjätten Nvidia är ett bra exempel på denna kategori och har sett imponerande avkastning de senaste åren, drivet av vinsttillväxt tack vare den strukturella tillväxten inom AI.​

2) Indirekt exponerade företag

Denna kategori inkluderar indirekt exponering genom AI-infrastruktur såsom datacenter, fiberoptik och halvledare. Med ett ökat intresse för AI, kommer dessa företag sannolikt att gynnas på grund av högre efterfrågan på fungerande AI-infrastruktur. Ett exempel här är klimathanteringsbolaget Munters med sin koppling till expansion av datacenter.​

3) AI-intäktsförstärkare

Företag som kan använda AI för att öka intäkterna genom bättre produkt- och tjänsteerbjudanden. Ett exempel här är skönhetsproduktsbolaget Lyko, som i mars 2024 lanserade en AI-assistent som genom generativ AI kan ge skräddarsydda produktrekommendationer för att spegla expertisen i butik. Detta kan öka kundnöjdheten, vilket leder till ökade försäljningar.​

​​4) AI-kostnadsbesparare

AI har potential att öka produktiviteten, vilket minskar kostnaderna och leder till marginalexpansion. Ett tydligt exempel på detta är det danska byggisoleringsbolaget Rockwool, som under Q1 2024 minskade antalet heltidsanställda med cirka 600 genom att använda AI för att ersätta vissa mänskliga uppgifter i sina lager. Totalt ser företaget potential att reducera sin arbetsstyrka med över 10 procent tack vare produktivitetsökningen från AI.​

Vi vill betona att nästan alla företag kan ses ha exponering mot AI. Vår uppfattning är att företag inom kategori 1 och 2 är ganska välkända och har varit en del av ett offentligt investeringstema under en tid redan. Med det sagt, kan det fortfarande finnas företag inom kategori 1 och 2 som kan leverera starkare tillväxt än nuvarande konsensus (ett bra exempel globalt: Nvidia) och det finns troligtvis intressanta långsiktiga köp-kandidater inom kategori 1-2 också. Vi tror dock att det kommer att bli mer och mer fokus på företag inom kategori 3 och 4. Dessa är företag med potential att generera intäkter från generativ AI och/eller uppnå betydande kostnadsbesparingar med hjälp av generativ AI.​

​Vi anser att det är en komplex uppgift att identifiera vinnare. Konsulter, till exempel, skulle teoretiskt kunna dra nytta av AI (mer produktiva) men det finns en tydlig risk för prispress samtidigt. Vissa företag (mest i kategori 2) är också redan välkända och har höga värderingar, vilket skulle kunna hämma deras långsiktiga potential. ​

Utmaningar inkluderar etiska frågor, jobbförlust och behov av reglering. Två tredjedelar av arbetskraften i USA och Europa är utsatta för AI, vilket har potential att automatisera upp till en fjärdedel av det arbete som görs idag. Globalt motsvarar detta 300 miljoner heltidsjobb. EU strävar efter att reglera AI-risker, Kina kräver transparens, och USA har en fragmenterad strategi. Denna divergens gör harmonisering av AI-styrning utmanande, och experter varnar för att misslyckande med att reglera AI kan få allvarliga konsekvenser.​

Källan till tematexten är ABGSC:s analys “Deep dive on generative AI: top 12 Nordic ideas”, som publicerades den 19 juni 2024.​

Strategikommentarerna ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.

Artiklar

Attraktivt läge i e-handelssektorn

Efter en riktig berg-och-dalbana de senaste åren är den underliggande trenden åter positiv i e-handelssektorn. ABGSC:s aktieanalytiker Benjamin Wahlstedt guidar bland börsens e-handlare och lyfter fram sina två favoritcase.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

E-handeln i Sverige utvecklades starkt under maj. Enligt Svensk Handels e-handelsindikator ökade omsättningen med 29 procent jämfört med samma månad föregående år. Den ovanligt stora skatteåterbäringen till många svenskar i år förklarar delvis denna tillväxt. Även om det återstår att se om den positiva utvecklingen fortsätter under 2024, har e-handeln hittills i år presterat betydligt bättre än under de senaste två åren. Under årets första fem månader har omsättningen ökat med 11 procent jämfört med samma period föregående år.

– Jag ser tecken på att vi har nått botten och att det är dags att rida vågen uppåt igen. Utvecklingen för både e-handelsmarknaden och onlinepenetrationen (andel onlinehandel av total handel) har varit närmast linjär de senaste 20 åren. Den enda större avvikelsen var under pandemin, då e-handeln exploderade av förklarliga skäl när restriktionerna gällde. Efter en liten nedgång både 2022 och 2023 är den totala e-handelspenetrationen tillbaka på trend, säger ABGSC:s analytiker Benjamin Wahlstedt i ett studiosamtal på ABG Private Banking.

De senaste två årens fallande e-handel sänkte onlinepenetrationen från 16 till 14 procent. Sedan andra halvåret 2023 överträffar tillväxten inom e-handel återigen den totala handeln, vilket indikerar att e-handelspenetrationen växer igen. Sedan 2006 har e-handelsmarknaden som helhet vuxit med i genomsnitt 14 procent per år, inklusive de tuffare åren 2022-2023. Detta kan jämföras med den generella handeln som har vuxit med motsvarande 2-3 procent per år under samma period.

– Kläder är en förvånansvärt stabil kategori som vi uppskattar även under tuffare konsumenttider. Det är en relativt ocyklisk marknad, då hushållen har spenderat 4-5 procent av sina budgetar på kläder de senaste 40 åren. Det är inte där hushållen sparar först. Kläder är redan ganska moget online, men det finns vissa tecken på att onlinepenetrationen kan öka ännu mer när ny teknologi blir tillgänglig, säger Benjamin Wahlstedt.

Han nämner olika AI-modeller som minskar behovet av att prova kläder fysiskt. Kortsiktigt har klädhandeln dessutom haft stöd av fint väder under andra kvartalet, speciellt i maj, vilket kan boosta modehandeln både offline och online.

Trots att e-handelspenetrationen har börjat stiga igen i Sverige, finns det ingen tydlig riktning i aktiekurserna. E-handelsbolagen värderas för närvarande i genomsnitt till lägre multiplar än övriga konsumtionsbolag, enligt Benjamin Wahlstedt.

– Sektorn har blivit mer nyktert värderad jämfört med under pandemin, då flera e-handelsbolag värderades nästan som mjukvarubolag. Riktigt så skalbart och lönsamt är det ju inte. Generellt sett förväntar vi oss vinsttillväxt i samtliga bolag nästa år. Vår slutsats är att det är en sektor på uppåtgående.

I den andra delen av ABG Private Bankings studiosamtal presenterar Benjamin Wahlstedt sina två aktiefavoriter i sektorn. Båda fallen är rejäla snabbväxare. Det ena e-handelsbolaget har vuxit med i genomsnitt 35 procent per år de senaste tio åren, medan det andra, något yngre bolaget, har haft en genomsnittlig tillväxt på 45 procent per år de senaste fem åren.

Våra Top Picks i e-handelssektorn

Du som är prenumerant har även tillgång till den andra delen av studiosamtalet där Benjamin Wahlstedt lyfter fram sina favoritcase bland e-handlarna på Stockholmsbörsen.

Se studiosamtalet med Benjamin Wahlstedt

Sektorkommentarerna ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.

Artiklar

Bästa tillväxtcasen bland e-handlarna

Konsumenten har vaknat till liv och e-handlarna tar åter marknadsandelar. I ett studiosamtal på ABG Private Banking presenterar ABGSC:s analytiker Benjamin Wahlstedt två snabbväxare i sektorn med intressant kurspotential.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

Den underliggande trenden är åter positiv och e-handlarna tar marknadsandelar. ABGSC:s analytiker Benjamin Wahlstedt ser en vändning i e-handelssektorn och lyfter fram sina aktiefavoriter i avsnittet nedan. Se sammanfattning av aktiecasen nedan.

Boozt (Köp) – Tillväxtbolag med målet att dubblera marginalen på fem år

 • Högkvalitativt e-handelsföretag i Norden med stark marknadsposition inom mode i Sverige och Danmark
 • Tillväxtbolag som vuxit försäljningen med i genomsnitt 35 procent per år (CAGR) under de senaste tio åren, samtidigt som rörelsemarginalen gradvis har förbättrats
 • Rörelsemarginalmål (EBIT) 2028: 10 procent (fördubbling jämfört med 2023)
 • Om marginalmål nås 2028, motsvarar det i genomsnitt 25 procent EBIT-tillväxt per år (CAGR) fram till 2028
 • Värderas med liten premie på 16x ’24e EV/EBIT, givet kvaliteten
 • Rid på vinsttillväxtstoryn med uppjusteringspotential i vinstestimaten
 • Vi rekommenderar Köp (Buy) med riktkursen 155 SEK

Revolution Race (RVRC Holding, Köp) – Snabbväxare med starkt värderingsstöd

 • Revolution Race (RVRC Holding) säljer egendesignade fritidskläder till väsentligt lägre priser än konkurrenterna på den europeiska marknaden, särskilt i Sverige och Tyskland
 • Framgångsrik marknadsföring har genererat en massiv följarskara på sociala medier
 • Affärsmodellen med direktförsäljning till konsument möjliggör ett attraktivt konsumentpris som är 50 procent lägre än konkurrenternas och med en överlägsen rörelsemarginal på över 20 procent
 • Nytt finansiellt mål på 20 procent rörelsemarginal (EBIT) samt 20 procent årlig tillväxt förlänger tillväxtperioden
  • Nya produkter och nya marknader driver tillväxten
 • Starkt värderingsstöd på EV/EBIT 10x
 • Nytt finansiellt mål minskar avsevärt estimatrisken
 • Vi rekommenderar Köp (Buy) med riktkursen 75 SEK

Viktig information

Denna film är producerad av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår i denna film är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Informationen är inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

I filmen nämns följande finansiella instrument, som omfattas av redan publicerade investeringsrekommendationer:

Boozt investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 26 april 2024 16:54. Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.

RVRC Holding investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 8 maj 2024 06:36 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.

Artiklar

Analytiker synar investmentbolagen

Investmentbolagen har utvecklats starkt och den historiska substansrabatten har nu vänt till premievärdering. Det är läge att vara selektiv och välja bolag med starka portföljutsikter, enligt ABGSC:s aktieanalytiker Derek Laliberté.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

I år har Stockholmsbörsen bjudit på en klassisk cyklisk- och ränteinspirerad uppgång, drivet av de stora industri-, bank- och investmentbolagen. Under de senaste tre månaderna har investmentbolagen genererat en totalavkastning på 14 procent, jämfört med Stockholmsbörsens 8 procent (mätt som SIXRX) under samma period.

Den underliggande tillväxten i substansvärde har varit mycket god i sektorn. Men det som framför allt har drivit utvecklingen den senaste tiden är att substansrabatten har minskat. Det är dock lätt att få fel fokus som investerare, enligt ABGSC:s analytiker Derek Laliberté, i ett studiosamtal på ABG Private Banking.

– Under de senaste fem åren har värdeskapandet över tid till 80 procent bestått av substansvärdestillväxt, medan endast 20 procent har förklarats av förändringar i substansrabatten. Ibland blir det lite för mycket fokus på substansrabatten. Som långsiktig investerare bör man fokusera på utsikterna för substansvärdestillväxt.

Det är dock viktigt att ha rabattvärderingen i beaktande när man fattar sina investeringsbeslut, framför allt om man vill göra kortsiktiga affärer. När ett investmentbolag handlas med substansrabatt innebär det att aktiekursen är lägre än substansvärdet (de underliggande tillgångarna minus nettoskulden). Substanspremie är motsatsen, vilket betyder att aktiekursen är högre än substansvärdet.

I studiosamtalet på ABG Private Banking lyfter Derek Laliberté fram flera viktiga faktorer som påverkar substansrabatten i investmentbolagen:

 • Vinsttillväxt i de underliggande portföljinnehaven
 • Företagsledning och investeringsorganisationerna i bolagen
 • Utvecklingen för jämförelsebolag till onoterade bolag i portföljen
 • Högre aktivitet i portföljen tenderar att leda till en högre värdering
 • Maktrabatt när makten går före avkastningen
 • Unik exponering, oftast via onoterade innehav
 • Marknadstekniska aspekter som exempelvis låg free float i aktien

Substansrabatten tenderar också att falla när börsen går starkt, som i år. Efter den starka kursutvecklingen värderas sektorn nu med en premie på 5 procent jämfört med den historiska substansrabatten på 3 procent.

– Kortsiktigt är det läge att vara selektiv och lite försiktig. Skulle vi få en sättning på börsen så tenderar reaktionen i vissa av dessa bolag att bli förstärkt, en form av inverterat rabattsamband med fallande aktiekurser och ökad rabatt. Men om man är långsiktig och väljer bolag med starka portföljutsikter, skulle jag inte vara särskilt bekymrad, säger Derek Laliberté

I studiosamtalet kan man även ta del av vilka investmentbolag som har haft en substansvärdestillväxt respektive totalavkastning som överträffat index de senaste fem åren. Derek Laliberté diskuterar även investmentbolag som en attraktiv sparform tack vare den kostnadseffektiva förvaltningen. De större och traditionella investmentbolagen, som Latour, Lundbergs och Investor, har en förvaltningsavgift under 0,1 procent, vilket är väsentligt billigare än nästan alla traditionella aktiefonder.

I del 2 presenterar Derek Laliberté sitt favoritcase samt finansieringskandidat bland investmentbolagen..  

Top Picks bland investmentbolagen

Du som är prenumerant har även tillgång till den andra delen av studiosamtalet där Dereke Laliberté lyfter fram sitt favoritcase bland investmenbolagen samt en lämplig finansieringskandidat.

Se studiosamtalet med Derek Laliberté

Sektorkommentarerna ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.

Artiklar

Investmentbolaget för den korta och långa portföljen

Investmentbolagen har utvecklats starkt över en längre period men mer i linje med börsen det senaste året. I ett studiosamtal hos ABG Private Banking presenterar ABGSC:s analytiker Derek Laliberté två investeringsidéer i sektorn.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

ABGSC:s analytiker Derek Laliberté ser fortfarande möjligheter bland börsens investmentbolag, trots en låg historisk substansrabatt. I avsnittet nedan lyfter han fram sin aktiefavorit samt en lämplig finansieringskandidat i sektorn. Se sammanfattning av aktiecasen nedan.

Investor (Köp) – Bästa bolaget i sektorn

 • Lång period med överavkastning: 13 års utklassningsserie jämfört med Stockholmsbörsen (mätt som SIXRX)
 • De publika portföljinnehaven är fortfarande i mycket bra skick
  • Exponering mot t.ex. avancerad industriteknik (elektrifiering, automation, etc.) och läkemedel
  • ABGSC prognosticerar en vinsttillväxt för 2024 för hela portföljen på 14 procent jämfört med OMXS 9 procent och MSCI World –6 procent
 • Över 40 procent av portföljen har betydande defensiva egenskaper
 • Stark utveckling i onoterade Patricia Industries med sårvårdsbolaget Mölnlycke och medicinteknikbolaget Laborie som primära drivkrafter och med konservativa värderingar
 • Värderingen av substansvärdet (P/NAV) högre än det historiska genomsnittet men väl under relevanta sektorkollegor
 • Vi rekommenderar Köp (Buy) med riktkursen 292 SEK

Industrivärden (Hold) – Svagare trend för substansvärdet

 • Värderingen av substansvärdet (P/NAV) är det högsta på cirka 2,5 år med 3 procent rabatt
  • ABGSC anser att 10-15 procent rabatt är rimligt
 • Svagare substansvärdestrend (NAV-utveckling) än index men rabatten har minskat
 • Vi avstår från att sälj-rekommendation på grund av en positiv bottom-up-analys av den värdeinriktade portföljen, men vi föredrar tydligt Investor både på lång och kort sikt
 • Premien på A-aktier förblir låg då Lundbergs sannolikt kommer att fortsätta förvärva C-aktier samtidigt som de säljer A-aktier
 • Vi rekommenderar Behåll (Hold) med riktkursen 357 SEK

Viktig information

Denna film är producerad av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår i denna film är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Informationen är inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

I filmen nämns följande finansiella instrument, som omfattas av redan publicerade investeringsrekommendationer:

Investor investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 18 april 2024 17:38. Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.

Industrivärden investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 8 april 2024 13:14 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.

Kinnevik investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 18 april 2024 14:05 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.

Artiklar

Sektorn som utklassat börsen sex år i rad

Stark kursutveckling och rekordmarginaler samtidigt som konjunkturen har bromsat in. Verkstadssektorn befinner sig på höga höjder och det finns anledning att vara lite försiktig på kort sikt enligt ABGSC:s analytiker Olof Cederholm.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

Verkstadssektorn fortsätter att utklassa Stockholmsbörsen och är på väg att göra det för sjätte året i rad om trenden från första halvåret håller i sig. Enligt Olof Cederholm, verkstadsanalytiker och analyschef på ABGSC, levde verkstadsbolagen återigen upp till de högt ställda förväntningarna i den senaste rapportperioden. I ett studiosamtal på ABG Private Banking lyfter han fram energiomställningen och elektrifieringen som viktiga teman bakom de bolag som har haft starkast kursutveckling den senaste tiden, såsom ABB, Alfa Laval och Atlas Copco. Dessa teman förväntas fortsätta driva tillväxten för verkstadsbolagen framöver.

Enligt Olof Cederholm är inköpschefsindex i Europa, USA och Kina den viktigaste ledande indikatorn för konjunkturutvecklingen i verkstadssektorn. Den senaste tiden har inköpschefsindex i Europa visat en positiv trend, även om det fortfarande ligger under nivån 50 som signalerar ökad aktivitet och tillväxt. Samtidigt har USA och Kina tagit ett steg tillbaka, även om deras nivåer fortfarande är högre än Europas.

– Vårt scenario är att konjunkturcykeln bottnar kring Q1 och Q2, för att sedan förbättras något i Q3 och ytterligare lite i Q4. För att verkstadssektorn ska växa 2025 krävs att inköpschefsindex fortsätter stiga över 50 under tidig höst.

Vinstrevideringar är en av de viktigaste drivkrafterna för en akties kursutveckling. För sektorn som helhet är revideringstrenden i princip oförändrad, och estimaten rör sig inte längre uppåt. På bolagsnivå finns dock starkare trender, med exempelvis Volvo i en fortsatt stark estimattrend. Trots att konjunkturen har bromsat in, uppvisar bolagen ändå rekordmarginaler.

– Detta är dock till stor del drivet av att stora bolag som Volvo och ABB har förbättrat sin lönsamhet markant samt att många verkstadsbolag har avyttrat dåliga tillgångar, snarare än att bolagen generellt har presterat mycket bättre. I bolag där intäktsmixen är oförändrad har det inte skett lika stora förändringar.

Den starka kursutvecklingen har lyft verkstadssektorn till historiskt höga värderingsnivåer. Sektorn värderas nu med ett framåtblickande P/E-tal kring 21x, vilket motsvarar en premie på 10 procent jämfört med verkstadssektorns historiska genomsnitt och 9 procent över Stockholmsbörsens genomsnitt.

– Verkstadssektorn befinner sig i ett något överhettat territorium. Med ledande indikatorer som blivit lite mjukare sekventiellt, anser vi att man bör vara lite försiktig med vad man äger de närmaste 3-9 månaderna. Många aktier är helt enkelt lite för dyra.

I del 2 presenterar Olof Cederholm sitt favoritcase samt finansieringskandidat inom verkstadssektorn.  

Top Picks inom verkstadssektorn

Du som är prenumerant har även tillgång till den andra delen av studiosamtalet där Olof Cederholm lyfter fram sitt favoritcase inom svensk verkstadssektor samt en lämplig finansieringskandidat.

Se studiosamtalet med Olof Cederholm

Sektorkommentarerna ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.

Artiklar

Fordonsjätten med strukturellt förbättrad lönsamhet

Verkstadssektorn agerar börsens draglok och visar rekordmarginaler trots att konjunkturen varvat ned. ABGSC:s verkstadsanalytiker Olof Cederholm presenterar två investeringsidéer i den heta sektorn.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

ABGSC:s verkstadsanalytiker och analyschef Olof Cederholm summerar läget i verkstadssektorn och vinstutsikterna framåt. I avsnittet nedan lyfter han fram sin aktiefavorit samt en lämplig finansieringskandidat i sektorn. Se sammanfattning av aktiecasen nedan.

Volvo (Köp) – Fortsatt god lönsamhet trots lägre volymer

 • Stora förbättringar av lönsamheten tack vare bra prissättning och stark produktivitet, bör vara av uthållig karaktär
 • Cyklist avmattning 2024, men konjunkturcykeln väntas vända upp igen 2025
 • Tecken på cyklisk förbättring kommer att synas i bättre orderingång för både lastbilar och byggindustrin under andra halvåret.
 • Mycket attraktiv värdering på ~6x EV/EBITA på våra prognoser för 2025, med stöd av hög direktavkastning ~7 procent
 • Vi rekommenderar Köp (Buy) med riktkursen 360 SEK

Autoliv (Sälj) – Oförändrad helårsprognos begränsar vinstrevideringar

 • Avtagande efterfrågan, global produktion av lätta fordon förväntas vara relativt oförändrad under 2024 och 2025
 • Autoliv vinner fortfarande viss marknadsandel – men avmattad tillväxt påverkar vanligtvis marginalerna negativt
 • Bolaget guidar för 5 procent organisk försäljningstillväxt i år med cirka 10,5 procent justerad EBIT-marginal – beroende på prisökningar under andra halvåret
 • ABGSC ligger 5-10 procent under konsensus för EBIT 2024-2025 – Autoliv är sårbart om volymer/priser skulle svika
 • Vi rekommenderar Sälj (Sell) med riktkursen 1 150 SEK

Viktig information

Denna film är producerad av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår i denna film är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Informationen är inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

I filmen nämns följande finansiella instrument, som omfattas av redan publicerade investeringsrekommendationer:

Volvo investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 18 april 2024 05:38. Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.

Autoliv investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 2 maj 2024 16:38 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.

Artiklar

Dags för nästa supercykel

Strukturella megatrender väntas driva efterfrågan på vissa metaller långt snabbare än utbudet kan öka. Det skapar intressanta investeringsmöjligheter enligt Adrian Gilani, analytiker inom gruv- och stålsektorn på ABGSC.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

Det är inte bara världens börser som nosar på rekordnivåer. Även guldpriset och kopparpriset, som noterade nytt all time high vid 11 105,5 dollar per ton för två veckor sen, har stigit till nya toppar. Megatrender som klimatomställningen och AI-boomen driver på efterfrågan på vissa metaller långt snabbare än utbudet kan öka.

Det skapar intressanta investeringsmöjligheter enligt Adrian Gilani, analytiker på ABGSC, i ett studiosamtal på ABG Private Banking. Efterfrågan på koppar har skjutit i höjden i takt med elektrifieringen av fordon och utbyggnaden av fossilfri energi. I nuläget uppvisar kopparproducenterna hög lönsamhet, inklusive marginalproducenterna med högst marginalkostnader. Enligt Adrian Gilani ligger förklaringen i de höga kopparpriserna. En bidragande komponent är att Kina har ökat importen, vilket har drivit upp efterfrågan i år. Utbudsproblematiken för kopparproduktion kvarstår dock.

– Vi är på väg in i nästa supercykel för koppar. Den drivs dels av en strukturellt ökad efterfrågan i andra länder än Kina, främst emerging markets, dels av elektrifieringstrenden. Det är tio år sedan den senaste peaken för koppar och många befintliga gruvtillgångar är underinvesterade. Dessutom har inte speciellt många nya gruvtillgångar tillkommit. Det har resulterat i ett tajt utbud men också att man i befintliga gruvor har beläggningsgrader som har fallit under de senaste tio åren.

Med en växande medelklass i emerging markets-länderna ökar konsumtionen av koppar per capita. Även i utvecklade länder som Sverige, med en hög kopparkonsumtion per capita, ökar kopparkonsumtionen när samhället ska elektrifieras. Utbudet förväntas dock inte öka i alls samma utsträckning som den förväntade efterfrågan om tio år. Visserligen öppnas nya gruvor, men problemet är att ledtiderna är väldigt långa.

– Om du kommer på idag att du ska öppna en koppargruva, då hinner den troligtvis inte öppna till 2032. Allt nytt utbud som tillkommer på marknaden fram till 2032 är väl känt, vilket gör prognosen för utbudet ganska säker. Andra hämmande faktorer för utbudet är lägre och minskande metallhalter i gruvorna. Det kommer kräva mer underjordsbrytning, vilket ökar kostnaden.

Två stora utmaningar på stålmarknaden

Om det råder stor brist på den röda metallen i världen, är läget det motsatta på stålmarknaden. Enligt Adrian Gilani brottas stålindustrin med låga eller fallande stålpriser i alla geografier. Det finns en global överkapacitet, som har sina rötter i Kinas expansion på stålmarknaden under 00-talet. Kina har en enorm produktionskapacitet och när den inhemska efterfrågan peakade kring 2014, skeppades mycket av överskottet på export. Det har haft en negativ effekt på beläggningsgraden för stålverk i alla regioner globalt. Beläggningsgraden har inte återhämtat sig fullt ut jämfört med tidigt 00-tal.

Utöver global överkapacitet står producenter som använder kolbaserad stålproduktion inför ytterligare en stor utmaning: att ställa om till miljövänlig stålproduktion. Ungefär 60 procent av Europas stålproduktion är kolbaserad. Dagens utsläppsrättssystem med gratis utsläppsrätter till europeiska stålbolag kommer successivt fasas ut till 2034.

– Ståltillverkare har två val om de ska fortsätta producera stål i mitten av 2030-talet. Antingen ställa om till skrotbaserad eller vätgasbaserad ståltillverkning. Annars får man slå igen butiken, för det kommer inte vara lönsamt med kolbaserad stålproduktion.

I del 2 presenterar Adrian Gilani investeringsidéer kring hur du kan exponera din portfölj mot den eftertraktade kopparmarknaden samt förslag på en lämplig finansieringskandidat inom stålsektorn.  

Svenska Top Picks inom gruv- och stålsektorn

Du som är prenumerant har även tillgång till den andra delen av studiosamtalet där Adrian Gilani lyfter fram sitt favoritcase inom svensk gruv- och stålsektor samt en lämplig finansieringskandidat.

Se studiosamtalet med Adrian Gilani

Sektorkommentarerna ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.

Artiklar

Köp gruvbolaget: Vinnare på klimatomställning och AI-boom

Megatrender som klimatomställningen och AI-boomen väntas driva efterfrågan på vissa metaller långt snabbare än utbudet kan öka. Det skapar intressanta investeringsmöjligheter enligt Adrian Gilani, analytiker på ABGSC.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

ABGSC:s analytiker Adrian Gilani ger en uppdaterad syn på gruv- och stålsektorn. I avsnittet nedan lyfter han fram sin aktiefavorit bland de svenska bolagen samt en lämplig finansieringskandidat i sektorn. Se sammanfattning av aktiecasen nedan.

Boliden (Köp) – Det sämsta ligger bakom – dags att köpa aktien

 • Stabila, kassagenererande tillgångar i politiskt stabila jurisdiktioner
 • Nyckeltillgångar med >30 års gruvlivslängd
 • Ca 45 procent exponering mot koppar och nickel (”future commodities”)
 • Resultatet i Q1 markerar årets vinstbotten. Vi förväntar oss en stor vinstökning resterande kvartal i år, främst på grund av högre priser och metallhalter
 • Aktien handlas 7 procent under vår egenutvecklade värderingsmodell, vanligtvis ett bra ingångsvärde för aktien
 • Värderas till P/E-tal 13x vår tolvmånaders framåtblickande prognos (+15 procent jämfört med europeiska gruvbolag och i linje med sitt historiska genomsnitt)
 • Vi rekommenderar Köp (Buy) med riktkursen 390 SEK

SSAB (Sälj) – Fallande stålpriser och omfattande investeringscykel tynger kassaflödet

 • Mycket lågt stålpris i Europa och fallande stålpris i USA – vi har justerat ned rörelseresultatet (EBIT) 44 procent för 2024
 • Föråldrade, kolbaserade stålverk i Norden kräver omfattande investeringar för att bli koldioxidfria ( investeringar kring 60 miljarder SEK är redan annonserade)
 • Sannolikt negativt fritt kassaflöde fram till åtminstone 2028
  • Vår prognos är  -5 respektive -9 procent avkastning på det fria kassaflödet (FCF) för 2025-2026
 • Givet den omfattande investeringsplanen bör investerare inte förvänta sig mycket kapitalåterföring till aktieägarna, trots en nettokassa kring 18 miljarder SEK
 • Vi rekommenderar Sälj (Sell) med riktkursen 56 SEK

Viktig information

Denna film är producerad av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår i denna film är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Informationen är inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

I filmen nämns följande finansiella instrument, som omfattas av redan publicerade investeringsrekommendationer:

Boliden investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 24 april 2024 05:40 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.

SSAB investeringsrekommendation distribuerades till ABG Sundal Colliers kunder första gången 24 april 2024 19:04 Rekommendation, historik och eventuella intressekonflikter hittar du här.

Artiklar

”De kommande sex månaderna är en bra period att köpa bankaktier”

De senaste två åren har centralbanker höjt styrräntan kraftigt, vilket inneburit en vinstexplosion i banksektorn. Med räntenetto och vinster som mest sannolikt har passerat toppen ger ABGSC:s bankanalytiker Magnus Andersson besked om hur investerare bör agera.

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som mottagare av våra sektorkommentarer är det viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns i våra sektorkommentarer och du ansvar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar.

De senaste två åren har centralbanker höjt styrräntorna kraftigt, vilket har lett till en enorm räntemedvind och vinstexplosion i banksektorn. Bankaktierna på Stockholmsbörsen hade därför ett starkt fjolår på börsen. Även i år har aktierna utvecklats väl. Med undantag av Handelsbanken har samtliga bankaktier överträffat börsens totalavkastning, inklusive utdelning. Investerare ställer sig därför frågan – hur ska man agera i banksektorn nu?

I ABG Private Bankings studiosamtal lyfte ABGSC:s topprankade bankanalytiker Magnus Andersson fram att såväl räntenetto som nettovinstnivåer bör ha passerat toppen och att räntorna är mest sannolikt på väg ned. Enligt Magnus Andersson, i ett scenario där korträntorna hamnar kring 2-2,5 procent, kommer lönsamheten i denna sektorn att vara betydligt högre de kommande fem åren än vad den var de senaste 10-12 åren med nollränta.

– Vinsterna är dock på väg ned härifrån, vilket normalt sett brukar vara negativt för banksektorn. Det som är annorlunda den här gången är att värderingen är väldigt låg. Marknaden har redan tagit höjd för att intjäningsnivåerna, framför allt den vi såg under 2023, inte är uthålliga.

Magnus Andersson pekar också på att kapitaluppbyggnaden har varit väldigt stark, inte minst eftersom utlåningstillväxten har legat kring noll eller till och med svagt negativ beroende på segment. Riksbanken ligger först i räntesänkningscykeln bland de nordiska länderna, och de svenska bankerna har därför förmodligen passerat peaken för räntenettot. Historiskt har bankerna dock varit väldigt bra på att hantera kostnader. Det finns dock fortfarande kvardröjande inflationseffekter i kostnadsbaserna.

– Fokus på kostnader kommer att öka betydligt under andra halvåret i år när vi börjar se effekterna av räntesänkningar på räntenettot på allvar. Dessutom ligger förväntningarna på kreditförluster alldeles för högt generellt sett. Konkurser ligger visserligen på höga nivåer, men det gäller framför allt inom sektorer som bankerna inte har exponering mot. Så länge inte kommersiella fastighetsbolag går i konkurs på bredare front tror jag att kreditförlusterna kommer vara fortsatt låga

I takt med utsikter om en ljusnande ekonomi 2025 bör oron för kreditförluster avta och riskpremien gå ned.

– Det som kommer att förändras fram till årsskiftet är centralbankernas räntesänkningar. Det är ingen positiv trigger för värderingen, även om det är väl diskonterat och förväntat. De kommande sex månaderna är en bra period att köpa bankaktier inför en sannolik uppvärdering från årsskiftet och framåt.

Med räntenetto och vinstnivåer som sannolikt har passerat toppen blir utdelning och återköp, cash yield på finansspråk, en allt viktigare komponent för investerare i banksektorn. För närvarande ligger cash yield i sektorn kring 10-11 procent.

– Att få den typen av absolut avkastning i ett läge när den svenska tioårsräntan ligger kring 2,4 procent innebär en alldeles för hög premie. Fokus på cash yield brukar öka efter Q3-rapporterna, vilket innebär att kursrisken på nedsidan är låg. En annan faktor som kan driva sektorn och förbättra sentimentet är om vi börjar se utlåningstillväxt igen. I takt med räntesänkningarna bör rimligen även kreditmarknaden piggna till, säger Magnus Andersson.

Top Picks inom banksektorn

Du som är prenumerant har även tillgång till den andra delen av studiosamtalet där Magnus Andersson lyfter fram favoritcaset inom nordisk banksektor samt en lämplig finansieringskandidat.

Se studiosamtalet med Magnus Andersson

Sektorkommentarerna ges ut av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB, som en service till ABG Private Bankings kunder och prenumeranter. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.

Viktig information

ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.